TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

Arrow Electronics เปิดตัวโซลูชันแปลงไฟฟ้าวงจรรวมแบบสองทิศทาง

Arrow Electronics

Arrow Electronics เปิดตัวโซลูชันตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าวงจรรวมแบบสองทิศทางสำหรับติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมตัวชาร์จพลังงานเคลื่อนที่ที่แข็งแรงทนทาน สามารถกักเก็บไฟฟ้าและจ่ายพลังงานที่เหลือจากการใช้สู่บ้านเรือนและโครงข่ายระบบไฟฟ้าได้เมื่อต้องการ การพัฒนาความสามารถของระบบ vehicle-to-home (V2H) และ vehicle-to-grid (V2G) ช่วยให้การทำงานระหว่างที่มีความต้องการใช้ไฟสูงเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างรายได้จากแหล่งพลังงานที่ยังไม่ถูกใช้ระหว่างที่ไม่มีการใช้งานแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีความยั่งยืนและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาระบบขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการแก้ปัญหาด้านสภาพอากาศทั่วโลก ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศรายงานว่าภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีรถยนต์ไฟฟ้า 125 ล้านคันเดินทางอยู่บนทางหลวงและถนนสายเล็ก ๆ ทั่วโลก[1] และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายพลังงานในปัจจุบัน

ระบบ V2G และ V2H จะทำให้ทั้งการกักเก็บพลังงานและการจ่ายพลังงานที่เกินมากลับไปยังโครงข่ายระบบไฟฟ้าและชุมชนเกิดขึ้น โดยการใช้ตัวแปลงพลังงานแบบสองทิศทาง รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถถูกใช้เป็นตัวจ่ายไฟไปยังบ้านเรือนหรืออาคารต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดแรงกดดันของโครงข่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักของชาติ

โซลูชันตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าแบบสองทิศทางประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักสำหรับสร้างตัวแปลงพลังงานที่สามารถขยายขนาดได้ มีความคุ้มค่า และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงค่าตัวประกอบไฟฟ้า (PFC) แบบไม่ใช้ไดโอดบริดจ์ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ชาร์จสำหรับระบบ V2G แบบสองทิศทาง และระเบียบโมดูลการสื่อสาร (EVCC) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO15118 เมื่อเทียบกับวัสดุซิลิคอนที่ใช้โดยทั่วไปแล้ว PFC และแหล่งจ่ายไฟ DC-DC ที่ใช้เทคโนโลยีมอสเฟตจากซิลิคอนคาร์ไบด์ส่งผลให้การสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นลดลง (ประสิทธิภาพสูงสุด 96%) ค่าฟอร์มแฟกเตอร์ลดลง (สูงสุด 50%) และน้ำหนักลดลง นอกจากนี้ จำนวนของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในโซลูชันนี้ยังลดลงถึง 20% ทำให้การออกแบบระบบมีความคุ้มค่ามากขึ้น โซลูชันดังกล่าวนี้รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้า AC-DC แบบสองทิศทางที่มีแรงดันกระแสสลับระหว่าง 200Vac ถึง 265Vac และแรงดันกระแสตรงระหว่าง 250Vdc ถึง 450Vdc และมีกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 6.6kW

โซลูชันตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าวงจรรวมแบบสองทิศทางโดย Arrow

“เราตื่นเต้นที่ได้แนะนำโซลูชันตัวแปลงไฟฟ้าวงจรรวมนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้วงจรการออกแบบอุปกรณ์ชาร์จแบบสองทิศทางโดยผู้ผลิตรถยนต์เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว สำหรับนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง และระบบชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ เป็นต้น” Jacky Wan รองประธานฝ่ายวิศวกรรมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Arrow Electronics กล่าว “ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก Arrow จะเดินหน้าส่งมอบความสามารถด้านวิศวกรรมระดับชั้นนำและขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ”

เพื่อช่วยวิศวกรให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวแปลงไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น Arrow จึงได้นำเสนอโซลูชันตัวแปลงไฟฟ้าวงจรรวมแบบสองทิศทางนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://www.arrow.com/