TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ลาซาด้า โร่ชี้แจงกรณีผู้ค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคา

หน้ากากอนามัยเกินราคา
ภาพตัวประกอบจากเว็บลาซาด้า ด้วยคำค้นหา ‘หน้ากาก’

คำชี้แจงจากลาซาด้า กรณีผู้ค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคา

ลาซาด้ายึดมั่นภารกิจในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจรายย่อยในประเทศไทยโดยการให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ ลาซาด้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าในฐานะ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เราให้ความเคารพซึ่งกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อให้แพลตฟอร์มของเราเป็นชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

เราให้การสนับสนุนมาตรการของกรมการค้าภายในอย่างเสมอมาเพื่อควบคุมดูแลราคาสินค้าจำเป็นต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เราได้รับทราบการแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ และเรากำลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

เราได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 และกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของเรา เมื่อเราพบว่าผู้ขายกำหนดราคาหน้ากากอนามัยที่สูงเกินสมควร เราจะดำเนินการระงับการจัดจำหน่ายสินค้ารายการนั้น หากท่านพบการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ที่ https://www.lazada.co.th/contact/