TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กลุ่มทรู สนับสนุนเซ็นเซอร์วัดฝุ่นฝีมือคนไทย

กลุ่มทรู

กลุ่มทรู มอบทุนพัฒนานวัตกรรม 200,000 บาท รวมมอบทุนทั้งโครงการ 400,000 บาท พร้อมชิปเซ็ต NB-IoT เพื่อนำไปจัดทำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 และระบบประมวลผล ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการสานต่อโครงการ Sensor for All ปีที่ 2 ในการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยจะขยายการจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้น เพิ่มพื้นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ในระยะแรกจำนวน 30 จุด ได้แก่ โครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาวิศวกร ซึ่งเซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถตรวจวัดได้ทั้งฝุ่น PM 2.5, PM 10, อุณหภูมิ และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI แสดงผลผ่านหน้าจอเซ็นเซอร์ และส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย NB-IoT ของกลุ่มทรู เพื่อการแสดงผลบน Dashboard ได้แบบเรียลไทม์

ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาวได้อย่างถูกจุดตามสภาพปัญหาจริงของแต่ละชุมชน พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.sensorforall.eng.chula.ac.th รายงานสภาพอากาศในแต่ละจุดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ พร้อมคำแนะนำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนไทยอีกด้วย