TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

TIP Smart Assist ร่วม Big Cleaning Day เทอร์มินอล 21 โคราช

TIP

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP Smart Assist และทีมสาขาลงพื้นที่บริเวณเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมกับประชาชนชาวนครราชสีมา Big Cleaning day ช่วยทำความสะอาด พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยความห่วงใย