TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯลุยตรวจสุขภาพให้ชาวไทยภูเขา

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม (ที่ 4 จากซ้าย) และแพทย์ผิวหนังจากสมาคมฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ,หน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกันจัดโครงการ : ตาดี ฟันดี ผิวดี ดี ซึ่งเป็นโครงการออกหน่วยแพทย์ร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างจักษุแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ผิวหนัง อายุรแพทย์และแพทย์ทางเลือก ให้บริการแก่ประชาชน ชาวไทยภูเขา และผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยออกหน่วยที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และออกหน่วยในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง “บ้านห้วยฮุง” จ.แม่ฮ่องสอน