TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ดีป้า บุกตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา ปลุก QR Payment

ตลาดน้ำ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชลบุรี ธนาคารไทยพาณิชย์ และตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ผุดกิจกรรม “ซื้อง่าย ขายคล่อง ด้วยดิจิทัล” ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านโครงการ depa mini Transformation Voucher กระตุ้นผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลต่อยอดธุรกิจ นำร่องที่ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา พร้อมขยายช่องทางการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่าน QR Code คาดกระตุ้นยอดขายในพื้นที่เพิ่มขึ้น 25%

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ในปี 2562 ดีป้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมถึงภาคการเกษตร จำนวนรวมกว่า 2,200 ราย โดยแบ่งสัดส่วนธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนออกเป็น ร้านค้า-บริการร้อยละ 42, เกษตรกร ร้อยละ 30, ท่องเที่ยว ร้อยละ 15 และ ร้านอาหาร ร้อยละ 13

ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในครั้งนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ-ขายเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมได้สูงถึง 88 ล้านบาท แต่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกลุ่มร้านค้า หาบเร่แผงลอย ซึ่งทั่วประเทศมีจำนวนมาก การดำเนินต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน

“ดีป้า ในฐานะตัวแทนภาครัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดหารประยุกต์ใช้ดิจิทัล ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการคูปองช่วยเหลือ (depa mini Transformation Voucher) ที่เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าวงเงิน 10,000 บาท ให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและรองรับกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จากผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Provider) ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางดีป้า

ซึ่งมาตรการดังกล่าวภาครัฐเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแทนผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการกล้าที่จะลองผิดลองถูก กระตุ้นความเชื่อมั่นในการเริ่มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการได้” นายฉัตรชัย กล่าว

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (3 ธันวาคม 2562) ดีป้า พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัดชลบุรี ธนาคารไทยพาณิชย์ และตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม “ซื้อง่าย ขายคล่อง ด้วยดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการในตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการร้านค้า หาบแร่ แพงลอยในตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

โดยการร่วมส่งเสริมการใช้ระบบ QR Payment ซึ่งคาดว่า เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการขยายช่องทางการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่าน QR Code พร้อมตั้งเป้าหมายว่า การปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัลในครั้งนี้จะกระตุ้นให้ยอดขายในพื้นที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25%

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การนำเสนอในหัวข้อ “การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล” โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ดีป้า, กิจกรรม Digital Showcase นำเสนอสินค้าและบริการจากบรรดาผู้ประกอบการ โดยหอการค้าจังหวัดชลบุรี, เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจกับ Digital Payment

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจและจับคู่ธุรกิจ Business Consulting & Business Matching ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถขอรับการสนับสนุนตามโครงการ depa mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ทันทีภายในงาน