TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

มิวสเปซจับมือ RBC Signals ให้บริการ Satellite Monitoring

Satellite Monitoring
นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

มิวสเปซลงนามในสัญญาร่วมกับ RBC Signals เพื่อให้บริการ Satellite Monitoring หรือระบบติดตามและสังเกตการณ์ดาวเทียม มั่นใจจะสามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายสถานีภาคพื้นดิน บริการการรับและส่งสัญญาณดาวเทียมในระบบวงโคจรต่ำ พร้อมช่วยขยายขีดความสามารถของสถานีภาคพื้นดินในด้านระบบการสังเกตการณ์รับและจับคลื่นสัญญาณของ RBC Signals เพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการด้านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมกับ RBC Signals International, Inc. ผู้ให้บริการระบบสถานีดาวเทียมภาคพื้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการ Satellite Monitoring หรือระบบติดตามและสังเกตการณ์ดาวเทียม

โดยมิว สเปซ มั่นใจว่า จะสามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายสถานีภาคพื้นดิน บริการการรับและส่งสัญญาณดาวเทียมในระบบวงโคจรต่ำ รวมทั้งยังเป็นการขยายขีดความสามารถของสถานีภาคพื้นดินในด้านระบบการสังเกตการณ์รับและจับคลื่นสัญญาณของ RBC Signals International, Inc. เพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการด้านดาวเทียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การให้บริการครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (Gistda) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอวกาศของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2019 นี้ “มิว สเปซ” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ให้บริการด้านดาวเทียมหลายรายอาทิ RBC Signals International, Inc. และ National Service Source, Inc. DBA USSI Global”

ทั้งนี้มิวสเปซเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศ เจาะกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพื่อให้บริการ การรับส่งสัญญาณประสิทธิภาพสูงผ่านดาวเทียมและการให้บริการเต็มรูปแบบ สำหรับการออกแบบการสื่อสารและการใช้งานรับส่งข้อมูลความเร็วสูงสำหรับเมืองอัจฉริยะ รวมถึงสนับสนุนกิจการภาครัฐในด้านการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิทัลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม