TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

Netizen แนะ Healthcare ต้องปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ

Netizen
นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen)

Netizen เผย Digital Transformation กำลังส่งผลต่อวงการแพทย์ ดังนั้นธุรกิจ Healthcare จำเป็นต้องปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ พร้อมนำเสนอ Netizen Peony จะช่วยผลักดันบริการทางการแพทย์ให้เดินหน้าเข้าสู่ Intelligent Hospital อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ของมนุษยชาติแบบองค์รวม

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการให้บริการของหน้าบ้าน (Front Office) ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลคนไข้ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในส่วนของระบบหลังบ้าน (Back Office) โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเก่าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้การเข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบหน้าบ้านไม่มีประสิทธิภาพมากนักในการจัดการและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

Netizen ได้มองเห็นความสำคัญพร้อมช่วยธุรกิจกลุ่ม Healthcare ให้เข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะอนาคต ด้วยการได้นำเสนอระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมจาก SAP S/4HANA เพื่อวางรากฐานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้กับธุรกิจโรงพยาบาล การขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาลเข้าสู่ยุคดิจิทัล

เพื่อช่วยในการปรับโมเดลธุรกิจโรงพยาบาลให้มีความยืดหยุ่น ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กร และโรงพยาบาลภายในเครือ

โดยการเข้าถึงข้อมูล (Smart Data) ได้แบบ Real-time เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ สร้างกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงการบริการใหม่ๆสำหรับวงการ Healthcare โดยการพัฒนากระบวนการทำงาน กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และตรวจสอบกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน และปริมาณงานของพนักงาน สร้างความโปร่งใส่ในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ Operation Excellence ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และการให้บริการเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลโลก

นายเสรี สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายปฏิบัติการ Netizen กล่าวว่า ระบบ “Netizen Peony” ยังพร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมไปถึงระบบบริหารการจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่ช่วยลดต้นทุนในค่ายาและค่ารักษาพยาบาล เพื่อตอบสนองเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร Wellness ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง

รวมไปถึงยังมีระบบบริหารเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย (Patient Flow Management) ตั้งแต่ ตารางออกตรวจของแพทย์ การนัดหมายผู้ป่วย การจัดการคิว ไปจนถึงขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย ด้วยระบบคิวอัจฉริยะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน และการแจ้งเตือนคนไข้ผ่านทาง Line แอปพลิเคชัน เช่น การทำนัด หมายเลขคิว ติดตามสถานะผู้ป่วย เส้นทางและขั้นตอนในการรับการรักษา และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในการร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดี

และปรับปรุงจุดเชื่อมต่อการบริการให้กับลูกค้า สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและความแอดอัดของผู้ป่วยในการรอคิวรักษาพยาบาล ซึ่งรวมไปถึงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่ Service Intelligence ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

“Netizen Peony เป็น Cloud for Enterprise สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานระบบ ERP เป็นหลักโดยเฉพาะ การติดตั้งระบบ Netizen Peony และฐานข้อมูลบนคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ ที่ครอบคลุมไปถึง การประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์ และเหนือไปกว่านั้นด้วยการผสานเทคโนโลยี AI ทำให้สามารถต่อยอด นำธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่ Intelligent Healthcare ได้ในอนาคต”

นายเสรี กล่าวว่า Netizen Peony เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก และรองรับการทำงานที่ตอบสนองกระบวนการธุรกิจในประเทศไทย ด้วย Thai Localization ซึ่งรองรับการทำงานเป็นภาษาไทย และรองรับการจัดการทางภาษี มีระบบการคำนวนภาษี แบบฟอร์มภาษีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับระบบภาษีของไทย และยังเชื่อมโยงการชำระภาษีให้กับทางสรรพากรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน

รวมทั้งมีแพลตฟอร์ม Database In-Memory Technology บนระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล และ Embedded Analytics Report เวอร์ชันใหม่ล่าสุด ทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนทางธุรกิจในระยะยาว และวัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ ด้วย Business Process Scenario ที่ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่า 200+ Scenario จาก SAP S/4HANA เดิม

สำหรับ Netizen.cloud ได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ที่ใช้งานระบบ SAP โดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานได้ง่ายดายขึ้น ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ การวางระบบ การเปลี่ยนถ่ายระบบเดิมที่อยู่บน Server ไปจนถึงกระบวนการสนับสนุนด้วย Best Practice ซึ่งประกอบด้วย Operation Excellence – ที่ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนทางด้านไอทีได้แบบ Real time

Security ได้รับการออกแบบตาม Security Best Practice มาตรฐานความปลอดภัยสากลระดับโลก, Reliability – Netizen.cloud สามารถการันตี Service Level Agreement (SLA) 99.95% และมีโซลูชันในการสำรองข้อมูล และการกู้คืน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบย่อย ๆ ไม่ใช่แค่ ระบบ SAP เพียงอย่างเดียว

Performance Efficiency – Netizen ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ Tuning up SAP system parameter ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ 3-6 เดือน และ Cost Optimization – ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ International Bandwidth เนื่องจาก Netizen.Cloud ของเรามี Data Center อยู่ในประเทศไทย ทำให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้การทำงานร่วมกันของ ระบบ Netizen Peony บน Netizen.Cloud ช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงานทำให้โรงพยาบาล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบเดียวกัน และเชื่อมต่อเข้ากับระบบ HIS (Hospital Information System) ของทางโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยให้สามารถจัดการบัญชีได้ตรงตามมาตรฐานของระบบบัญชีมหาชน จัดทำงบรายเดือนและปิดงบได้ภายในระเวลาอันสั้น เพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา นำไปสู่ Health Care Value Chain ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในการดำเนินงานและการบริการ เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของโรงพยาบาลได้ในอนาคต