TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทีโอที เชิญชวนคนไทยร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562

ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เชิญชวนคนไทยร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนลุมพินี ซึ่งสภากาชาดไทยกำหนดแนวคิดในการจัดงาน คือ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” โดยในปีนี้ บูธของทีโอที มาในแนวคิด “ทีโอที เทคโนโลยี นำวิถีไทยยั่งยืน”จัดแบ่งพื้นที่ทั้งหมด 5 โซน มีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ โซนเฉลิมพระเกียรติ, โซนวิถีไทย, โซนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม, โซนสวนและถ่ายภาพ, โซนกิจกรรมร่วมสนุก-สอยดาว โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมทบบำรุงสภากาชาดไทย พบกันได้ที่บูธทีโอทีเลขที่ 7.12 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น.