TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

Siamtech จับมือ Startups ปั้น SAP วิชาชีพออนไลน์

Siamtech

Siamtech จับมือกับ Startups สร้างหลักสูตรและพัฒนาไลน์วิชาใหม่ เน้นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลง สู่ Digital Transformation Vocational School ในโครงการ Siam Advanced Program (SAP) “วิชาชีพออนไลน์” เปิดเฟสแรกกับ SkillLane : Learning Platform โดยร่วมจัดทำ 4 วิชาแรก ตอบโจทย์แรงงานยุคใหม่ที่เป็นที่ต้องการของโลกอนาคต

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า Siamtech จับมือกับ Startups สร้างความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตรและพัฒนาไลน์วิชาใหม่ๆ และจัดระบบโปรแกรมการบริหารวิทยาลัย โดยเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลง สู่ Digital Transformation Vocational School ในโครงการ Siam Advanced Program (SAP) “วิชาชีพออนไลน์” โดย Startups ที่ร่วมมือใน Phrase 1 นี้ ได้แก่ SkillLane : Learning Platform โดยร่วมจัดทำ 4 วิชาแรกได้แก่ Smart Home, Drone 101, Lifestyle Blogger และ The Agorithm / Speex : Learning App พัฒนา Content โดย University of Cambridge สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้นักศึกษาฝึกฝนทบทวนทักษะภาษาได้ทุกที่ทุกเวลา มี pre และ post-Test โดยอ้างอิงกับเกณฑ์ CEFR / Sky 11 : Drone Service ที่มาร่วมจัดการสอนด้าน Drone ที่จะมาเป็น Disruptor หลายอุตสาหกรรม อาทิ การสำรวจ โลจิสติกส์ การเกษตร เป็นต้น และ School Bright : School Management System ที่จะมาช่วยทำ Data Management และ Data Analytics โดยอำนวยความสะดวกและเก็บข้อมูล อาทิ การลงทะเบียน ตารางเรียน คะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนพฤติกรรม การยืมอุปกรณ์ e-wallet ตลอดจนลดภาระครูและบุคลากรด้านการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร

โดยหลักสูตรนี้จะใช้แอปพลิเคชัน School Bright เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะปรับ 3 รูปแบบ คือ 1. People Transformation เป็นการปรับวิธีคิดและพัฒนาบุคลากร ครู ให้เป็น Coach โดยใช้เทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ ปรับการเรียนการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าในตนเองและอาชีพการงานได้ ตลอดจนให้โอกาส ครูอาจารย์เรียนรู้และทดลองโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจยุคใหม่ในการ update ความรู้ ทำโครงการร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น Sky 11 (สกาย วัน วัน) ที่ร่วมเป็น knowledge partner ในเรื่อง drone ซึ่งจะเป็น game changer ในหลายธุรกิจ

  1. Space Transformation คือ การปรับพื้นที่การเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อมิติใหม่ในการเรียนรู้ โดยลดพื้นที่ lecture และเพิ่มพื้นที่ลงมือปฎิบัติ ทดลอง พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำงานร่วมกัน ตลอดจนพื้นที่ให้อาจารย์หลากหลายสาขาทำงานร่วมกัน และ virtual space หรือพื้นที่เสมือน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา มีการปรับพื้นที่เป็น co-learning space ด้วย

  2. Technology Transformation ใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตภายในสถาบันทั้งการลงทะเบียน การเรียนรู้ การยืมอุปกรณ์เครื่องมือ การใช้ e-wallet ใช้จ่าย การสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ SkillLane และ Speexx เป็น Platform การเรียนรู้ ซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถดูซ้ำและมีบททดสอบ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและเกิดความสนุกในการเรียนรู้
    “ด้วยโลกยุคใหม่มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษา ต้องปรับตัวให้ทันและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง และช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น เพราะการศึกษาแบบออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได้ด้วย”

Siamtech

รศ.ดร.จอมพงศ์ กล่าวว่า สำหรับ 4 วิชาชีพ ประกอบด้วย 1. Smart Home หรือระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้งานภายในบ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น การเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง การสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการรดน้ำต้นไม้ รวมถึงระบบความปลอดภัยกล้อง CCTV การดัดแปลงแก้ไขวงจรใช้งานภายในบ้าน และการเขียนโปรแกรมควบคุม

  1. Drone 101 เป็นการเรียนรู้การฝึกควบคุมเครื่องบินเล็กด้วยโปรแกรม Flight Mode ผ่านทางคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ Sky 11 โดยจะได้รับทั้งคำแนะนำ ข้อควรระวัง ไปจนถึงเทคนิคต่างๆ เช่น ส่วนประกอบ, วิธีประกอบ, การกำหนดทิศทาง และการดูสภาพอากาศ

  2. Lifestyle Blogger เป็นการเรียนรู้เรื่องราวสู่อาชีพบล็อกเกอร์ ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน โดย Youtuber ชื่อดังบนโลกออนไลน์ ‘CAPNUTT’ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจผ่านการท่องเที่ยว หรืออาหาร ไปจนถึงการถ่ายรูปให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การโปรโมทสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างรายได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Instagram หรือ Facebook

และ 4. The Algorithm เป็นการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบนักพัฒนา เพื่อเข้าใจหลักการคิด, การวางแผน, การวิเคราะห์, วิธีการแก้ปัญหา ไปจนถึงการจะตอบคำถามอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ในอนาคต

ด้านเอกฉัตร อัศวรุจิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์ส เรียนออนไลน์ SkillLane กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Siamtech นับเป็นการร่วมสร้างความสำเร็จทางการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจ ทั้งยังช่วยขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่คัดสรรมาให้เฉพาะ ไร้ข้อกังวลเรื่องเวลาและสถานที่ โดยเรียนผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างง่าย สะดวก ไม่ว่าที่ไหน และ

เมื่อไร เป็นผลดีกับผู้เรียนของเราและคนที่สนใจอย่างแน่นอน เพราะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักที่เราอยากจะส่งมอบความรู้ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนของเรา

ดร.ศิวัตม์ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Sky 11 จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนที่ไม่เพียงแค่นักศึกษาที่อยู่แต่ในรั้วของวิทยาลัยเท่านั้น หากยังเปิดกว้างให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจอยากเรียนรู้ด้วย ทางสกาย วัน วัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำหลักสูตรของการพัฒนานักบินหรือนักบินในอากาศยานไร้คนขับมาร่วมกับทางสยามเทค โดยหลักสูตรนี้มีความสำคัญในวิชาชีพสำหรับเมืองไทย

“ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการให้บริการ Drone ในภาคอุตสาหกรรม เราพบว่าสิ่งที่ขาดแคลนก็คือ คนที่เป็นนักบินให้กับงานของเรา รวมถึงงานอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งในขณะนี้เริ่มมีการร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านนี้แล้ว และจะถูกบรรจุอยู่ในกรมแรงงานในอนาคต เพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางสยามเทคนำหลักสูตรเข้ามาแล้วพัฒนาบุคลากร ที่อาจจะเป็นอนาคตของชาติ แล้วเป็นอาชีพใหม่ โดยอาชีพใหม่เหล่านี้จะสร้าง Value ใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยอีกด้วย”

นรินทร์ คูรานา ซีอีโอ School Bright กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของ School Bright คือ ‘คืนครูให้กับนักเรียน’ เมื่อได้มาร่วมกับสยามเทคครั้งนี้ เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ครูใช้งานต่างๆ ภายในโรงเรียนได้ โดยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเรียน การเช็คชื่อนักเรียน หรือการทำคะแนน เป็นต้น ก็จะทำให้คุณครูมีเวลามากขึ้นที่จะติดตามเด็ก หรือช่วยเหลือเด็กที่มีความจำเป็นในการเรียนรู้ แม้กระทั่งการจัดทำบทเรียนเพื่อเป็นแผนมาซับพอร์ตในเรื่องการเรียนการสอนจริงๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

กวิน กตัญญูทวีทิพย์ ผู้จัดการโครงการ Siam Advanced Program (SAP) กล่าวเสริมว่า ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จึงปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ในโครงการ SAP หรือ Siam Advanced Program เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปก่อนประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 2 วิชาก่อน คือ Smart Home และ Drone 101 โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากเรียนมากที่สุด

“การเรียนในแต่ละหลักสูตรเราจะเน้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยก็จะมีช่องทางให้สอบถามเพิ่มเติม ผ่านกระดานถาม-ตอบ และก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ SAP สยามเทคจะเน้นทักษะที่กำลังมาแรงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเป็นการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะด้าน ‘Coding’ และทักษะด้าน ‘Design Thinking’ หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่ต้องติดตามกันต่อไป”