TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

‘กข 79’ ข้าวนุ่มพันธุ์ใหม่เตรียมเจาะตลาดต่างประเทศ

ในเมืองไทยมีข้าวมากมายหลายพันธุ์ให้เลือกบริโภค และล่าสุดกรมการข้าวได้พาไปดูในพื้นที่พิษณุโลก ตรวจแปลงนำร่องปลูกข้าว กข 79 ข้าวนุ่มพันธุ์ใหม่ ซึ่งกรมการข้าวได้รับรองพันธุ์เมื่อต้นปี 2562 และจากการประเมินโดย ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ประเทศฮ่องกง และตลาดอาเซียน กลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆสามารถปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ คุณภาพการสีดีมาก และที่สำคัญราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ

“แนวโน้มความต้องการข้าวในตลาดโลกปัจจุบัน มีความต้องการข้าวคุณภาพ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกจะต้อง เข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดข้าวโลก รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวประเภทพื้นนุ่มที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค คาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มความต้องการข้าวนุ่มเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการซื้อและตลาดมีโอกาสขยายตัวได้สูง”

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าว่า สำหรับกลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่มเป็นข้าวที่ประเทศไทยส่งออกน้อย หรือยังไม่มีการส่งออกเลย พันธุ์ข้าว กลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ได้แก่ กข21 กข39 กข45 กข59 กข77 พิษณุโลก 60-1 และ กข79 เป็นต้น ซึ่งตลาดส่งออกยังมีความต้องการข้าวเจ้าพื้นนุ่มอีกมาก ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาในการผลิตข้าวและเป็นการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกข้าวเพื่อทำตลาดในต่างประเทศของข้าวเจ้าพื้นนุ่ม จึงต้องส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเจ้าพื้นนุ่ม

กข 79

โดยขณะนี้กรมการข้าวได้จัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นการทดลองตลาดข้าวนุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันข้าวพื้นนุ่มในตลาดต่างประเทศ โดยโครงการนำร่องผลิตข้าวพันธุ์ กข79 มีพื้นที่เป้าหมาย ทั้งสิ้น 10,115 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 9,074.6 ไร่ เกษตรกร จำนวน 416 ราย ครอบคลุม 7 จังหวัด 18 อำเภอ 33 ตำบล

ด้านนายสมพงษ์ อ้นชาวนา ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้างบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้างบางกระน้อย เป็น 1 ในกลุ่มนำร่องผลิตข้าว กข 79 ซึ่งเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากปกติทางสมาชิกกลุ่มจำนวน 65 ราย จะปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สลับหมุนเวียนกับพันธุ์ต่างๆ ที่ตลาดต้องการพื้นที่รวม 1,000 กว่าไร่ พอทางภาครัฐให้การสนับสนุนข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มได้

“ขณะนี้ได้ทำการปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นแปลงสาธิตจำนวน 14 ไร่ เพื่อศึกษาทดลองวิธีการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยตั้งเป้าว่าในฤดูกาลหน้าจะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% ของพื้นที่ พื้นที่ตำบลนครป่าหมาก เรียกได้ว่า เป็นดงดินดี น้ำชุ่ม มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถปลูกข้าวได้ทุกพันธุ์ ถ้าข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีอนาคตดี ก็พร้อมจะทำเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นได้เห็น”

สำหรับวิธีการปลูกข้าว กข 79 จะใช้เครื่องหย่อนกล้า ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ลงได้มาก จากเดิมทำนาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ใช้เครื่องหย่อนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากปลูกได้ประมาณ 1 เดือนเศษ พบว่าข้าวมีการเจริญเติบโต แตกกอดีมาก โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม จะติดตามผลในแปลงสาธิตนี้เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กรมการข้าว