TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลฯและ USABC หารือความร่วมมือระหว่างกัน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ให้การต้อนรับ นายอเล็กซานเดอร์ ซี. เฟลด์แมน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (USABC) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัทเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกากว่า ๔๐ บริษัท เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถ.แจ้งวัฒนะ

โดยฝ่าย USABC ได้เน้นย้ำว่า มีความเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลไทย และยินดีสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจะมุ่งสร้างความร่วมมือกับอาเซียนต่อไปอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯและ USABC ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างกว้างขวาง

USABC

นอกจากนี้ ในระหว่างการหารือดังกล่าวคณะนักธุรกิจฯ ได้มีโอกาสรับทราบนโยบายที่สำคัญ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี 5G การเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและประชาชนในชนบทด้วยเทคโนโลยี และการส่งเสริมการเข้าถึง E-commerce โครงการเน็ตประชารัฐ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake news) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล โครงการ Digital Park/สถาบันไอโอที เป็นต้น