TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

DPU X เปิดหลักสูตรใหม่ รับมือกระแส บล็อกเชน

DPU X จับมือผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน KBTG เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ “Geeks on The Block Chain” ปลุกกระแส บล็อกเชน ดันวงการ Developer แต่งตัวให้พร้อม ช่วยองค์กรพัฒนาธุรกิจทรานฟอร์มสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และพร้อมรับมือแนวโน้มรัฐ-เอกชน ตื่นตัวเทคโนโลยีใหม่

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบัน DPU X โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวกันมากในการนำเทคโนโลยี BlockChain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูล

และคาดว่าในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ จะเห็นการนำ บล็อกเชน (BlockChain) ไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เหมือนกับในอดีตที่เริ่มมีอินเตอร์เน็ต ทุกคนมองคุณค่าของอินเตอร์เน็ตไม่ออก ต่อมาเมื่อมีคนเริ่มสร้างแอปพลิเคชั่นต่างๆ มีการส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนเริ่มเห็นพลังของอินเตอร์เน็ต

วันนี้ผู้คนกำลังอยู่บนโลกของดิจิทัลมากขึ้น Block Chain ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านมากกว่าเพียงข้อมูล แต่ส่ง “คุณค่า’ ไปด้วย ช่วยทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันบนโลกดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น บนความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยี บล็อกเชน มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่แสดงความสนใจทั้งด้านการวิจัยพัฒนาระบบและการร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ เนื่องจากธุรกรรมต่างๆที่ต้องใช้ตัวกลาง (บุคคลที่สาม) จะได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจนหลังเทคโนโลยี Block Chain เข้ามาจัดการการแลกเปลี่ยนต่างๆ

ยิ่งไปกว่านั้น จากการสำรวจของ World Economic Forum (WEF) คาดว่า ภาครัฐของประเทศต่างๆ จะนำร่องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ก่อนภายในปี 2023 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า และจะนำมาใช้อย่างแพร่หลายภายในปี 2027 หรือในอีก 8 ปีข้างหน้า

ดังนั้นช่วงเวลาของการเตรียมพร้อมรับมือกับการมาของ เทคโนโลยีบล็อกเชน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากขององค์กรต่างๆ หลายองค์กรเริ่มมองเห็นคุณค่า ของ BlockChain ที่มีระบบเข้ามาช่วยจัดการข้อมูล จึงนำมาซึ่งการตื่นตัวและเริ่มนำบล็อกเชน มาใช้กันเพิ่มมากขึ้น

นับเป็นสัญญาณที่ดีให้กับวงการนักพัฒนา เพราะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจการทำงานบนระบบ Decentralized จะสามารถมองเห็นภาพและพัฒนา Application ในอนาคตได้

แต่เนื่องจากโครงสร้างและสถาปัตยกรรมจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Decentralized ด้วย Blockchain เช่น แนวคิด World Computer ของ Ethereum ที่ผสานการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดพลังประมวลผลแบบทวีคูณ

DPU X สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต จึงได้ร่วมมือกับ Smart Contract Thailand พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญจาก KBTG จัดหลักสูตร “Geeks on The Block(Chain)” หรือ Block Chain Camp for Developers batch 1 ครั้งแรกของประเทศ

ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาเชิง Technical ด้าน Block Chain ที่เข้มข้นที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Block Chain ระดับแนวหน้าของประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการรักษาความปลอดภัยในโลกโซเชียล รวมถึงทีม Smart Contract Thailand และทีม KBTG มาร่วมออกแบบ และดูแลหลักสูตรดังกล่าวนี้

ดร.พณชิต กล่าวด้วยว่า นอกจากการเรียนรู้ด้านพื้นฐานและแนวความคิดระบบ Block Chain ในหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือเขียนโค้ด จากโจทย์จริงด้วย จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่จะได้มีโอกาสฝึกการคิดค้น แก้ปัญหาให้ตรงจุด และเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการจัด Public Code Review เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ, วิทยากร, Commentator ผู้เชี่ยวชาญ, องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึง Developer ท่านอื่นๆที่มีความสนใจ

ดร.พณชิต กล่าวอีกว่า หลักสูตรดังกล่าวนี้ทาง DPUX เตรียมเปิดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมจนสำเร็จจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองหรือองค์กรต้นสังกัดเพื่อเป็น Developer ที่มีความพร้อมด้าน Block Chainอย่างแท้จริง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบัน DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์