TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ไทยยังปลอดภัย หลังจับภัยคุกคามกว่า 5 ล้านรายการ

แคสเปอร์สกี้ ระบุชัด ประเทศไทย ยังปลอดภัยต่อการคุกคามไซเบอร์ หลังการตรวจจับพบมากกว่า 5 ล้านรายการเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโจมตีผ่านเว็บไซต์ ดันไทยรั้งอันดับ 75 ของโลกที่โดนโจมตีขณะใช้อินเทอร์เน็ต

นางสาวเบญจมาศ จูฑาพิพัฒน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของแคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวว่า ผลการดำเนินธุรกิจของแคสเปอร์สกี้ประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจมีการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยมากขึ้น และเริ่มตระหนักถึงการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคาม

ประกอบกับกลยุทธ์ในการบุกตลาดของลูกค้ากลุ่มนี้ของแคสเปอร์สกี้ก็มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของการขายในปัจจุบันอยู่ที่ลูกค้าทั่วไป 60% และลูกค้าองค์กร 40% เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้านี้ที่กลุ่มลูกค้าทั่วไปมีสัดส่วนอยู่ที่ 70% และลูกค้าองค์กรมีสัดส่วน 30%

การรุกตลาดองค์กรเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องจากแคสเปอร์สกี้มองว่าธุรกิจต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ตลาดในส่วนนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแคสเปอร์สกี้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อตลาดได้เป็นอย่างดี จึงหันรุกตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น

ทั้งนี้ภาพรวมภัยคุกคามของเมืองไทยจากรายงานของ Kaspersky Security Network หรือ KSN ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ในประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นในด้านการถูกโจมตีออนไลน์และภัยคุกคามทั่วไปเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน

โดยรายงานยังระบุว่าผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป สามารถสกัดกั้นภัยไซเบอร์ผ่านเว็บที่คุกคามคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในประเทศไทยได้ทั้งสิ้น 5,677,465 รายการ คิดเป็นผู้ใช้จำนวน 22.8% ที่โดนโจมตีโดยภัยคุกคามผ่านเว็บ ทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 75 ของโลกที่โดนโจมตีขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต

ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จัดอยู่ในอันดับที่แตกต่างกันไป ดังนี้ ฟิลิปปินส์อันดับที่ 13 มาเลเซียอันดับที่ 24 อินโดนีเซียอันดับที่ 35 เวียดนามอันดับที่ 58 และสิงคโปร์อันดับที่ 142 ส่วนสถิติของ KSN ในปี 2018 พบว่า ในไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน)

มีผู้ใช้ในไทยถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามผ่านเว็บจำนวน 24.3% และจัดอยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก ขณะที่ไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) อยู่ในอันดับที่ 70 และไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) อยู่ในอันดับที่ 61 ของโลก

“ทั้งนี้แม้ว่าภาพรวมของเมืองไทยจะดูว่ามีความปลอดภัยมากกว่าประเทศอื่น แต่ก็อยากให้ผู้ใช้ตระหนักว่าการโจมตีไซเบอร์นั้นมีอยู่จริงและไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100% ประเทศไทยกำลังเติบโตด้านโครงสร้างไอซีทีอย่างรวดเร็ว

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงจำเป็นต้องปกป้องตนเองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออนไลน์ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะสายเกินไป เพราะไม่มีใครที่จะปลอดภัยจากภัยคุกคามที่จ้องสร้างความเสียหายแน่นอน”

ทั้งนี้ Kaspersky Security Network หรือ KSN เป็นระบบที่รวมเทคโนโลยีคลาวด์ไว้ในผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและผู้ใช้ทั่วไปของแคสเปอร์สกี้ แลป KSN จะวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลายล้านคนทั่วโลกที่สมัครใจร่วมส่งข้อมูลให้ KSN ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูงและมัลแวร์ใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อนได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แคสเปอร์สกี้