TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

AFCA เพิ่งตื่น!!! เตรียมประกาศมาตรฐาน QR Code

สมาคมความร่วมมือทางการเงินแห่งเอเชีย (Asian Financial Cooperation Association) หรือ “AFCA” เตรียมประกาศมาตรฐาน QR Code เพื่อการรับชำระเงินที่นำเสนอโดยผู้ประกอบการ (Merchant-Presented QR Code) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและบริการโดยใช้อุปกรณ์มือถือสแกน QR Code

โดยแนวคิดนี้ ผุดขึ้นในงานพิธีจัดตั้ง “คณะกรรมการความร่วมมือด้านฟินเทค” (FinTech Cooperation Committee) อย่างเป็นทางการในประเทศสิงคโปร์ และคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกต่อไป

นายหยาง ไซปิง เลขาธิการสมาคม AFCA กล่าวว่า “มาตรฐานใหม่นี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบชำระเงินผ่านมือถือในภูมิภาค ขณะที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Community

เราเชื่อว่าการผลักดัน QR Code ที่ผู้ประกอบการนำเสนอนั้นจะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของสมาชิกในการสนับสนุนนวัตกรรมและมาตรฐานเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านมือถือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริโภค และช่วยให้สมาชิกของเราให้ความสำคัญกับการสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มได้อย่างเต็มที่”

ทั้งนี้มาตรฐาน QR Code สำหรับการชำระเงินใหม่ที่นำเสนอโดยผู้ประกอบการนี้ จะกำหนดขั้นตอนด้านธุรกรรมทางการเงินที่ชัดเจน พร้อมรูปแบบของข้อมูล ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่จะต้องเชื่อมต่อจากเครื่องมือถือสำหรับ QR Code โดยเฉพาะ ซึ่งจะเปิดตัวต่อไปในกลุ่มสมาชิก AFCA

โดยมาตรฐานนี้จะช่วยให้การพัฒนา การดำเนินการด้านการเงิน การจัดการ ตลอดจนการดูแลระบบชำระเงินและบริการเสริมต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ QR Code ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านฟินเทค (FTCC) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 60 รายจากประเทศและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ AFCA ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดกว้าง การไม่แบ่งแยก การบริหารงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล และการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะสร้างแพลตฟอร์มในการสื่อสารผ่านด้านเทคโนโลยี การทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค รวมถึงการปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อจำกัดของพรมแดน ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านฟินเทคที่เหมาะสม และเร่งการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับฟินเทค

ทั้งนี้ AFCA เป็นองค์กรเอกชนระดับภูมิภาคที่ไม่แสวงหากำไร ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงิน สมาคมอุตสาหกรรมการเงิน หน่วยงานบริการด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมความร่วมมือทางการเงินแห่งเอเชีย AFCA