TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ยิ่งใหญ่! สมโภชพระอาราม 191 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับงาน สมโภชพระอาราม 191 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่เกิดขึ้นจากการผสานความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิสิริวัฒนภักดี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน ในการจัดงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะและเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2562 ต้อนรับปีกุน ตลอดการจัดงาน 3 วัน 3 คืน ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยธีมงานแต่งกายด้วย “ผ้าขาวม้าไทย” เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กล่าวว่า “หลังจากที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารประสบความสำเร็จในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 หรือ Award of Excellence

ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 2557

ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะขยายความสำเร็จนี้ไปสู่ชุมชน โดยการจัดงานในครั้งนี้ ทางวัดยึดหลักพุทธภาษิตที่ว่า “ปุราณํ นาภินนฺเทยฺย นเว ขนฺติ มกุพฺพเย ” “อย่าหลงของเก่า อย่าเมาของใหม่”

ซึ่งหมายถึง อะไรที่เป็นของเก่าอาจจะนำมาปรับแต่งใหม่ได้บ้าง อย่าไปยึดติดเกินไป และอย่าเมาของใหม่ คืออย่าไปทิ้งคุณค่าเดิมของชุมชนของวัดของศาสนา แต่ให้นำมาผสมผสานให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากความสำเร็จจากการได้รับรางวัลยูเนสโก มาปรับใช้ในการจัดงาน ได้แก่ ข้อหนึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณะของเก่า แต่ยังคงรักษาความเป็นของเก่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ข้อสองเมื่อเราได้บูรณะแล้วคุณค่าเดิมก็ยังอยู่

และข้อสามซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นความงดงามและความร่วมมือของย่านกะดีจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน

เพราะฉะนั้นในงานสมโภชนี้ เราจะได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการแบบที่เรียกว่า บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเฉพาะในเรื่องของศาสนสถาน ที่ไม่ได้มีแต่เพียงความบันเทิง ในการจัดงานทุกครั้งจะมีหนึ่งวันให้พบกับผู้นำทางศาสนา 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ

สะท้อนให้เห็นว่าต่างศาสนาแต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข บรรพบุรุษของเราอยู่กันมาอย่างไร 200 กว่าปีตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนมาถึงวันนี้ จึงหวังว่าชุมชนเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครคือกะดีจีน-คลองสานจะได้รับการรักษาวัฒนธรรมและเป็นต้นแบบในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสันติสุข

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่ความคิดแต่เป็นผลปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างที่งานสมโภชนี้ได้แสดงให้ปรากฏ ซึ่งต้องขอขอบคุณมูลนิธิสิริวัฒนภักดีที่ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา”

โดยภายในงานสมโภชพระอาราม 191 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดเต็มด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวต้อนรับปีใหม่ 2562 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธนาค พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระพุทธนาคปรกพันปี หลวงพ่อแขก และขรัวแก้ว

และชมความงดงาม พร้อมลอดพระบรมธาตุมหาเจดีย์หนึ่งเดียวของไทย ที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลกจาก UNESCO การเสวนา 3 ศาสนา หัวข้อ “จิตอาสากับการพัฒนาย่าน กะดีจีน” โดยพระพรหมบัณฑิตและผู้นำศาสนาต่าง ๆ พร้อมชมมหรสพที่หาชมได้ยาก และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นการแสดงจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชน

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดอาหาร 3 ศาสน์ สนุกสนานกับรำวงมาตรฐานย้อนยุคในบรรยากาศงานวัดร่วมสมัย และเพลิดเพลินกับเกมงานวัดอีกมากมาย พร้อมเที่ยวชมตลาดชุมชน ชิมอาหารนานาชนิดของชาว “กะดีจีน-คลองสาน” และร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี กว่า 91 ร้านค้า และปิดท้ายความสวยงามด้วยพลุไฟสุดตระการตาสมการรอคอยงานยิ่งใหญ่ประจำปี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร