TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทรู แจง ยังไม่ร่วมประมูล 700Mhz รอ 900 ชัดเจนก่อน

ทรู แจงยังไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz
จนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่าคลื่น 900 MHz

ตามที่กสทช. แถลงข่าวจะจัดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ในเร็วๆ นี้นั้น กลุ่มทรู ยังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่นดังกล่าว

เนื่องจากยังรอความชัดเจน เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของการยืดระยะเวลาการชำระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz

กลุ่มทรู จึงจะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 700 ในครั้งนี้ จนกว่าจะมีความชัดเจน อีกทั้งปริมาณคลื่นความถี่ต่ำที่มีอยู่ในขณะนี้ ทั้ง 850 MHz และ 900 MHz ยังเพียงพอที่จะนำมาจัดสรรให้บริการ 5G

โดยจะลงทุนเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้งาน และเป็นไปตามความพร้อมของตลาดอุปกรณ์ 5G

ทั้งนี้ กลุ่มทรูยังคงมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มทรู