TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทรูมันนี่ เตือนระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลอื่น

ตามที่กองปราบปรามได้มีการโพสต์แจ้งเตือนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 กรณีกลโกงในการดูดเงินในบัญชีธนาคารนั้น วันนี้ ( 2 มกราคม 2562 ) ทรูมันนี่ ได้เข้าไปทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางกองปราบปรามเกี่ยวกับระบบการผูกบัญชีธนาคารของทรูมันนี่ว่าเป็นระบบเดียวกับที่ทุก E-Wallet ดำเนินการ

ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่รัดกุมร่วมกับสถาบันทางการเงินชั้นนำตามมาตรฐานการดำเนินธุรกรรมการเงินทางอิเล็คทรอนิคส์ โดยล่าสุด ทางเพจ กองปราบปรามได้มีการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ไปให้ถูกต้อง และมีวัตถุประสงค์หลักที่ตรงกันคือ

การแจ้งเตือนให้ประชาชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำธุรกรรมทุกประเภท รวมถึงการอ่านข้อความอย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งก่อนกด “ยอมรับ”หรือตกลงเพื่อดำเนินการใดๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองปราบปราม