TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ไทยพาณิชย์จับมือวิง รับโอนเงินข้ามประเทศด้วยบล็อกเชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าลุยบริการรับโอนเงินข้ามประเทศด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งกัมพูชาพาณิชย์ ธนาคารในเครือ ผนึกพันธมิตรกับ วิง กัมพูชา ผู้นำทางด้านการให้บริการโอนเงินของกัมพูชา นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าพัฒนาบริการรับโอนเงินจากทั่วโลกไปยังกัมพูชา

ด้วยจุดเด่นรับเงินไว รับได้จากทั่วโลก โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ ในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการรับและกระจายเงินโอนต่อไปยังกัมพูชาผ่านระบบบล็อกเชน ทั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารในการเป็นศูนย์กลางการโอนเงินในภูมิภาคอาเซียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารไทยพาณิชย์