TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กสทช. จับมือ SBN พัฒนาดิจิตอลเรตติงอุตสาหกรรมโทรทัศน์

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) กล่าวว่า กสทช. จับมือกับ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN ในการพัฒนาการวัดความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า “ดิจิตอลเรตติ้ง”

โดยในเบื้องต้นได้เปิดเผยข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในเดือนตุลาคม 2561 เช่น จำนวนผู้รับชม (แบบไม่นับซ้ำ) หรือ Unique Audience และจำนวนยอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือ View

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชมในสังคมไทยปัจจุบัน ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป และหันมารับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่กันมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการวัดพฤติกรรมการรับชมดังกล่าวอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจึงเสนอให้มีการวัดพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

“ข้อมูลการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นยังไม่ได้มีการนำมารวบรวมและเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมา กสทช. ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดิจิตอลเรตติ้งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

และเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละช่องรายการ ที่ประชุมฯ เสนอให้สำนักงาน กสทช. เป็นตัวกลางในการนำส่งข้อมูลพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY (รายเดือน) ไปยังผู้ประกอบการฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงต่อไปได้”

ทั้งนี้ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และเป็นผู้บริหารจัดการช่องรายการผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY