ทีวีดิจิทัลป่วนหนัก!!! ศาลปกครองกลาง พิพากษาให้คืนเงินค่าใบอนุญาตเจ๊ติ๋ม

Hits: 43

วันนี้ 13 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลาง พิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 652/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 452/2559 ระหว่าง บริษัท ไทยทีวี จำกัด เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 2 เป็นผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการชำระค่าใบอนุญาตหลังการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของ บริษัท ไทยทีวี จำกัด โดยมีคำพิพากษาให้โจทย์ชนะคดี และคืนเงินค่าใบอนุญาตนับตั้งแต่ค่างวดที่ 3 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดคำพิพากษาฉบับเต็มสามารถอ่านได้จากด้านล่างนี้

digital-tv652-59