ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กสทช.

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กสทช. พร้อมมอบเงินร่วมบริจาคสมทบในนิธิทุน “พระจุลจอมเกล้าฯ” เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ ในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบเงินร่วมบริจาคสมทบในนิธิทุน “พระจุลจอมเกล้าฯ” เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ ในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยมี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ