TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

Bitcoin เสี่ยงเกิดฟองสบู่ หลังอัตราแลกเปลี่ยนพุ่งทะลุ 3,000 เหรียญสหรัฐ

Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชนทะยานไม่หยุด หลังเดือนพฤษภาคมทะลุ 1,400 เหรียญและยังทะยานต่อเนื่องจนถึง 3,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันอาทิตยที่ผ่านมา นักวิเคราะห์เสียงแตกระบุเสี่ยงเกิดฟองสบู่ จากการเหวี่ยงตัวของราคาที่ขึ้นสูงเกินกว่าความเป็นจริง

Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชน มีอัตราแลกเปลี่ยนพุ่งสูงขึ้นกว่า 3,000 เหรียญสหรัฐต่อ 1 Bitcoin จากรายงานข่าวของ Coindesk ระบุว่าเป็นการทะยานสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากที่เหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบ 2,700 -2,900 เหรียญ จนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจึงทะยานพุ่งสูงขึ้นกว่า 3,000 เหรียญ

ด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่า ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับสกุลเงินบิทคอยน์ไม่ต่างจากการเกิดฟองสบู่ทางการเงินของระบบการเงินในโกความเป็นจริง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่รับได้

ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าการเปลี่ยนครั้งนี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยธรรมชาติของบิทคอยน์ที่เป็นตลาดการเงินที่มีความเปาะบางอยู่แล้ว ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผันผวนสูง และท้ายที่สุดก็จะตกลงมาอยู่ในภาวะปกติต่อไป