TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

Mynt เลือกใช้ Amdocs MFS solution จัดการคาซ่ารุกตลาดผู้ค้ารายย่อย

Mynt ฟินเทคสัญชาติฟิลิปปินส์ เลือกใช้ Amdocs MFS solution เพื่อสร้างระบบบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ หรือคาซ่า (CASA : Current Account and Saving Account) แบบออนไลน์

เพื่อให้บริการผู้ค้ารายย่อยในฟิลิปปินส์ผ่านระบบคลาวด์เบส ช่วยให้ประชากร 3 ใน 4 ของคนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัญชีธนาคารใช้ในฟิลิปปินส์เข้าถึงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง

นายเจเอ็ม ออจีโร่ ผู้จัดการฝ่ายขายของ Mynt กล่าวว่า ร้านค้ารายย่อยในตลาดเกิดใหม่ เช่นใน ประเทศฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีต้องมี e-money solution เป็นของตัวเอง โดยจะช่วยในการนำเสนอการบริการทางการเงิน

เช่น 1.ระบบการชำระเงินแบบ Point-of-Sale Payment ซึ่งเป็นระบบการเก็บข้อมูลด้านการขายและข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 2.การชำระเงินรูปแบบไร้เงินสด เช่น การใช้ mobile wallets

นอกจากนี้แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ของ Mynt Casa ยังมีรูปแบบการใช้ที่ง่ายดาย แต่ยังสามารถรองรับความต้องการของผู้ค้ารายย่อยของแต่ละร้านค้าได้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้พวกเขาสามารถนำเสนอการบริการทางการเงินที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น การชำระค่าบริการของบุคคลที่สาม และการโอนเงินโดยไม่ต้องมีการลงทุนด้านการปรับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการดำเนินงานใหม่ๆ

โดยบริการ Mynt Casa จะช่วยให้ร้านค้าสามารถเปิดรับชำระเงินอิเล็กทรอกนิกส์ผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก ทั้งการรับชำระเงิน การโอนเงิน ตลอดจนระบบการเงินภายในของร้านค้าเองเพื่อช่วยบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกทั้งยังสามารถออกเป็นการ์ด ลักษณะคล้ายพรีเพดการ์ดที่ใช้การเติมเงินเข้าสู่ระบบ โดยสามารถลิงค์บัญชีเข้าสู่ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้จ่ายร้านค้าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนโดยที่่ไม่ต้องถือเงินสดอีกต่อไป

ทั้งนี้การมีบัตรดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารรองรับ เนื่องเป็นการผูกบัญชีเข้ากับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง แต่สามารถซื้อสินค้าได้ทั้งร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์

ทั้งนี้ Amdocs MFS solution ซึ่งรันระบบ Mynt Casa จะทำงานอยู่บนระบบ Amazon Public Cloud โดยสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมๆกันได้หลายยูสเซอร์ ช่วยให้ร้านค้าจากหลากหลายแห่งสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมๆกันผ่านระบบส่วนกลาง ซึ่งจะบริหารจัดการโดยแอมดอกซ์นานกว่า 5 ปี

ภายใต้ข้อตกลงของการใช้งานโซลูชั่นรูปแบบ SaaS หรือ “Software as a Service” ซึ่งจะทำให้แอมดอกซ์ยังสามารถพัฒนาและดูแลรักษาโซลูชั่นนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในแง่ของธุรกิจก็จะแบ่ง ส่วนแบ่งรายได้ระหว่างกันทั้ง Mynt และ Amdocs

นายแพทริค แมคกรอรี่ ประธานฝ่ายตลาดสำหรับบริการใหม่ของแอมดอกซ์ กล่าวว่า บริการ Casa ซึ่งถูกดำเนินการโดย Amdocs’ cloud-based solution จะเป็นบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ ตลอดจนอำนวยสิทธิประโยชน์ให้กับร้านค้าได้อย่างสะดวก ซึ่งจะทำให้ Mynt สามารถส่งบริการเข้าสู่ตลาดร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว