ส่อง Tollway Contest 2018 “แค่เปลี่ยน…ชีวิตปลอดภัย”

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมด้าน Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยหัวข้อในการประกวดครั้งนี้ คือ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน ชีวิตก็ปลอดภัย”

เพราะจากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้พบว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับ 1 เกิดจากตัวบุคคล ฉะนั้นแล้วการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องเริ่มต้นที่ตัวบุคคลผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอันเคยชินมาเป็นเคารพกฏจราจรและใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อการประกวดโฆษณาสั้นในปี 2561

โดยโครงการ CSR Tollway Contest 2018 ได้เริ่มเปิดรับสมัครและรับผลงานจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา และได้จัดกิจกรรม Roadshow คู่ขนานไปตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 13 แห่ง

ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการฯ บวกกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาสั้นจากวิทยากรรับเชิญพิเศษทั้งผู้กำกับโฆษณา คุณวิทิต คำสระแก้ว จากบริษัทฟีโนมีน่า บริษัทผลิตหนังโฆษณาชั้นนำของประเทศ, คุณคมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดัง และโปรดิวเซอร์ พิธีกรรายการกบนอกกะลา คุณภัทราพร สังข์พวงทอง ที่หมุนเวียนมาถ่ายทอดความรู้ มุมมองการคิดโฆษณาและประสบการณ์การทำงานให้กับน้องๆ กันถึงในห้องเรียน

ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ แต่ละสถาบันเข้าร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่ง และจากการเปิดรับสมัครผลงานและเดินสายให้ความรู้ เป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากนักเรียนและนักศึกษาสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศจัดทีม ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 200 กว่าผลงาน

Tollway Contest

และจากผลงานทั้งหมด 200 กว่าผลงาน คณะกรรมการทำงานหนักมากเพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 20 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นรอบการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน โดยผลงาน 20 ชิ้นสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ ทีมงานได้โปรโมทขึ้นบน YouTube Channel : CSR Tollway เพื่อหาทีมที่มียอด Like และ View มากที่สุดรับรางวัล Best Popular View

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในปีนี้จัดขึ้นเมื่อเดือนตค.ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท. โดยน้องๆ ทั้ง 20 ทีมสุดท้าย นอกจากจะได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งแต่ละทีมเตรียมตัวนำเสนอผลงานมาเป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการ

ในวันนั้นน้องๆแต่ละทีมยังได้รับโอกาสในการรับคำแนะนำ คำชี้แนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะลึก และยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้นำผลงานกลับไปแก้ไข และกลับมานำเสนอต่อคณะกรรมการอีกในวันรุ่งขึ้น

สำหรับผลการตัดสินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีม UFO ผลงาน “คิดถึงความตาย” นักศึกษาลูกอีสานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอเรื่องของความมักง่ายในการใช้ถนนของคนส่วนใหญ่ ที่มักจะคิดว่าทำแค่นี้ก็ไม่เป็นไร ผ่านการขับรถของชายผู้หนึ่งที่จะกลับบ้าน โดยจะกลับรถในที่ห้ามกลับรถ เพราะจะทำให้ถึงบ้านได้เร็วขึ้น ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวได้ทำการวางแผนชีวิตหลังความตายให้เรียบร้อย

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม RAJA Channel จากผลงาน “แค่นี้เอง” น้องๆ มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาส และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Triple P จากผลงาน “ฟุตบาท” น้องมัธยมศึกษาหญิงล้วนจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัล Best Popular View ได้แก่ทีม แก่แดด จากผลงาน “ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณ” จากนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมี คุณอโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่น้องๆผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้

Tollway Contest

นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก ด้วยการพาไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ชื่อดังของญี่ปุ่น อาทิ สถานีโทรทัศน์ NHK Asahi TV และ Fuji TV เป็นเวลา 6 วัน

เนื่องจากสถานีเหล่านี้มีรายการที่ออกอากาศมายาวนานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะช่อง NHK ที่มีรายการออกอากาศในต่างประเทศ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและหาได้ยากยิ่งสำหรับเยาวชนไทย

ทั้งนี้บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านและหวังว่าการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบสังคมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในครั้งนี้ จะช่วยลดอุบัติเหตุและรักษาชีวิตคนไทยได้ไม่น้อย เพราะเพียงคุณเปลี่ยนความคิด…ชีวิตก็ปลอดภัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง