SEAC ดึงสถาบันโลกสอนคนไทย เพียง 10,000 บาทต่อปี

SEAC (South East Asia Center) สร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้ใหม่ พลิกหลักสูตรองค์กรสู่บุคคลทั่วไป สอนตามความต้องการผู้เรียน ไม่จำกัดช่วงอายุ ด้วยสถาบันระดับโลก พร้อมการแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่าย ในราคาปีละ 10,000 บาท ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ทั้งออนไลน์ 100 กว่าหลักสูตร ฟอร์นไลน์ และอินไลน์ 48 หลักสูตร อย่างยั่งยืน รับการเปลี่ยนแปลงสู่หลักสูตร 4.0 เริ่ม 1 กพ. 62 นี้

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของเรา อยากให้คนไทยทุกคนตระหนักรู้ว่า คนไทยทุกคน ทุกวัย สามารถเรียนรู้ได้ อยู่ที่ขั้นตอนการสอนที่ถูกวิธี ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจได้โดยง่าย

ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่มีมากกว่า การท่องเพื่อไปสอบ ทุกคนสามารถวิ่งไปสู่ฝัน ตามที่ต้องการได้ ถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้ว่า เราจะเรียนรู้สิ่งที่ต้องการอย่างไร

และเมื่อเราสามารถทำให้คนอาเซียนตระหนักรู้ว่า การเรียนรู้ ไม่จำกัดอยู่ที่วัย สามารถเรียนรู้เมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ เราต้องทำให้คนรับรู้ใหม่ว่า การเรียนรู้จะไม่ต้องจำกัดช่วงอายุอีกต่อ รองรับการที่โลกจะต้องเปลี่ยนแปลงไป

แต่กระนั้นการที่โลกเปลี่ยนแปลงไป แต่เราสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด ทำให้เราไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป

วันนี้ SEAC ตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น กับคนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ มากกว่าการเรียนรู้เฉพาะองค์กรเท่านั้น ซึ่งปีที่ผ่านมา เราสามารถบริการผู้คนได้กว่า 30,000 คน ซึ่งตั้งเป้าว่าปีนี้ เราจะบริการผู้คนทั่วไปได้กว่า 90,000 คน

เราตั้งงบกว่า 600 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งการออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่ การสร้างแพลตฟอร์ม และการซื้อคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น รองรับการเรียนรู้ตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึงคนอายุ 65 ปี

ถ้าเราเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดวัย คนอายุ 70 ปีก็สามารถสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นได้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีเส้นทางชีวิตที่ต้องการ ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในการเรียนแบบเดิมๆดังที่เกิดขึ้นในอดีต

วันนี้เราต้องช่วยประเทศให้พัฒนาด้านการศึกษา ผู้คนสามารถจบออกมาแล้วสามารถทำงาน และเป็นที่ต้องการของหน่วยงานรัฐและเอกชนได้เลย

ทั้งนี้เราได้ทีมงานที่จัดการด้านการศึกษาให้กับประเทศฟินเแลนด์ ซึ่งจะเป็นการสอนให้เกิดการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มากกว่าการเรียนรู้วิชาการแบบเดิมๆ

ทำให้มีทางเลือกของวิชาชีพ และสร้างอาชีพให้เขาเหล่านั้นได้อีกกว่า 10 ปี ซึ่งบริการแรกที่จะเกิดขึ้นในช่วง กพ.ที่จะถึงนี้ ให้กับองค์กร นั่นก็คือ 1 เปลี่ยนการเรียนรู้ 2 รองรับการเรียนรู้ตามความสามารถเฉพาะบุคคล 3 พัฒนาทักษะที่ตรงความต้องการ 4 พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การท่องจำ

ความท้าทายเหล่าน้ี ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และสร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะกลายเป็นหลักสูตรการศึกษา 4.0 ซึ่งไม่รอเพียงการจบการศึกษาของนักศึกษา แต่เป็นการพัฒนาบุคคลในทุกๆช่วงอายุนั่นเอง

วันนี้ SEAC กำลังรีเฟรม การศึกษาใหม่ หลังจากตลอดเวลาของการเรียนรู้ที่เรามักเข้าใจว่ามีการเรียนรู้รูปแบบเดียว แต่นั่นคือสิ่งที่มันไม่ใช่่เพียงสิ่งเดียว เฉกเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่กำลังปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเดินไป

เราต้องเปลี่ยนเพื่อก้าวไปข้างหน้า และสามารถเรียนรู้เพื่อให้ผู้คนทุกหมู่เหล่า สามารถสร้างอาชีพและทำงานบนโลกดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เราสัมผัสมาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แตกต่างจากวันนี้ที่มีโลกดิจิทัลและโลกออนไลน์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต ซึ่งเรากำลังอยู่ในโลกของ New Normer ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่แบบเก่าทั้งหมด ทั้งการสื่อสาร การทำงาน และการดำรงชีวิต

และบริการที่จะเกิดขึ้น เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นคือ Your Next U by SEAC ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามการเรียนรู้ที่ต้องการ ในรูปแบบสมาชิกของการเรียนรู้เพียง 10,000 บาทต่อปี ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้ทุกหลักสูตรเท่าที่ต้องการ พร้อมรับใบรังรองจากสถาบันนั้นเมื่อจบหลักสูตร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งหลักสูตรระดับโลกที่เราดึงเข้ามาเรียนรู้ในระบบ ผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งนอกจากจะสามารถเลือกหลักสูตรได้แล้ว ยังสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ในหลักหลายรูปแบบ ภายใต้ ‘Blended Learning’ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถเลือกลงเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์ ฟร้อนไลน์ และอินไลน์

ไม่ว่าจะอย่ที่ใดในประเทศไทย ก็สามารถเรียนรู้ได้กับหลักสูตรระดับโลก พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ผ่านแอปพลิเคชั่นให้เราเลือก ซึ่งเปิด 18 หลักสูตรต่อวัน โดยจะมีศาสตราจารย์ที่มีคุณภาพระดับโลกมาสอนทั้งหมด พร้อมการให้คะแนนการสอนเพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

ในขณะที่หากต้องการเรียนแบบออฟไลน์ สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้แบบ Beline ซึ่งเรียนรู้จากผู้ที่สำเร็จมาแล้ว และสามารถนำมาใช้ได้ทันที ซึ่งจะบอกวิธีการทำที่ตรงกับการทำงานในรูปแบบต่างๆที่สุด อักทั้งยังสามารถเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ ในทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ทั้งนี้การเรียนรู้ที่ SEAC สร้างสรรค์ขึ้น ยังมีการเรียนรู้แบบ Front line เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่อย่าง SEAC ที่จะต้องหาความต้องการของผู้เรียน และสร้างให้สังคมไทย เป็นสังคมที่มีแต่การเรียนรู้ และมีโอกาสต่างๆเกิดขึ้นมากมาย

แต่ถ้าเรา จำกัดกรอบการเรียนรู้ให้คนไทย เราจะสูญเสีย ความสามารถของบุคคลเหล่านี้ไปโดยทันที การเรียนรู้ความต้องการของผู้คน ที่ตอบสนองการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ ในยุคการเรียนรู้ 4.0

วันนี้ไม่ใช่ว่าคนไม่อยากเรียนรู้ แต่เราไม่มีแพลตฟอร์มที่เค้าต้องการเรียนรู้ต่างหาก การลุกขึ้นมาพลิกหลักสูตรใหม่ในครั้งนี้ในระดับอาเซียน ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ จะช่วยให้ภูมิภาคอาเซียนเติบโตได้อย่างยั่งยืนและรวดเร็ว การมีแพลตฟอร์มให้เขาสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหลักสูตรและวิธีการอย่างไร

อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงผู้คนเหล่านี้ ทั่วทั้งภูมิภาค ให้สามารถติตด่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมช่วยให้หลักสูตรภาครัฐที่ยังไม่มี ทำให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

SEAC