บล.ไทยพาณิชย์ สัมมนาแนวโน้มและโอกาสเติบโตใน EEC

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาให้ความรู้นักลงทุนสถาบันในประเทศ หัวข้อ “แนวโน้มและโอกาสการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมใน EEC” นำเสนอข้อมูลเชิงลึกถึงแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และโอกาสและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม

โดยมีนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 2 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ( ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และนายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวิจัย และ นางสิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)