ร็อคเวล ออโตเมชั่นเผยภาพลักษณ์ใหม่ในงาน “2018 ออโตเมชั่น แฟร์”

ร็อคเวล ออโตเมชั่น และสมาชิกของเครือข่ายพาร์ทเนอร์เน็ตเวิร์ก (PartnerNetwork) จัดงาน “2018 ออโตเมชั่น แฟร์” เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ และประกาศเปิดตัวโซลูชันที่ทันสมัยสำหรับลูกค้ารวมไปถึงการนำเสนอแนวคิดใหม่ของแบรนด์ “Expanding Human Possibility” ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการผลักดันให้เกิด Connected Enterprise หรือการเชื่อมต่อทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตของธุรกิจ ด้วยวิธีเชื่อมโยงบุคลากร เครื่องจักร และข้อมูลของทั้งองค์กรเข้าด้วยกันในรูปแบบดิจิทอล

เบลค มอเรต์ ประธานและซีอีโอของ ร็อคเวล ออโตเมชั่น กล่าวว่า ภาพลักษณ์ใหม่ของ ร็อคเวล ออโตเมชั่น ให้ความสำคัญกับบทบาทของคนที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง การพลิกโฉมแบรนด์ครั้งนี้คือข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเสาะหาและพัฒนาวิธีต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลประกอบการสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมให้ล้ำหน้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตขององค์กร

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ของเราในงาน ออโตเมชั่น แฟร์ เราได้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถนำ Connected Enterprise มาเชื่อมโยงกับการใช้งานในชีวิตจริง (Bring The Connected Enterprise to Life) ในขณะที่ให้อำนาจลูกค้าในการสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น

รวมไปถึงยังนำเทคโนโลยีล่าสุดและร่วมอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเทรนด์ที่ส่งผลต่อสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อาทิ การแปลงเป็นดิจิทัล (digitization) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) ผู้นำสตรี (female leadership) ช่องว่างของทักษะ (skill gap) และ STEM นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวโซลูชันใหม่อย่าง FactoryTalk InnovationSuite และ Metso Metrics ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ร็อคเวล ออโตเมชั่น และสมาชิกของเครือข่ายพาร์ทเนอร์เน็ตเวิร์ก (PartnerNetwork) เพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มความสามารถในการผลิตของผู้ใช้บริการด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในองค์กร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

โจ ซูซา ประธานกรรมการ ร็อคเวล ออโตเมชั่น ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ ร็อคเวล ออโตเมชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ Connected Enterprise หรือยุคที่บริษัทและการทำงานทั้งหลายเชื่อมต่อเข้าหากันเกิดขึ้นจริง การผสานความเชี่ยวชาญของเราและสมาชิกของ PartnerNetwork เข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถคิดค้นและผลิตนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยและช่วยให้ลูกค้ากำหนดวิถีการดำเนินธุรกิจของตัวเองในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้

“เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและเติบโตอย่างก้าวกระโดด โซลูชันที่มีให้เลือกใช้อย่างครบวงจรของ ร็อคเวล ออโตเมชั่น จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม ได้รับข้อมูลเบื้องลึกมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าแต่ละรายสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ที่ประสบในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของตนได้”

FactoryTalk InnovationSuite : สืบเนื่องจากการจับมือเป็นพันธมิตรระหว่าง ร็อคเวล ออโตเมชั่น และ PTC เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จนได้มีการเปิดตัวโซลูชันใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ร็อคเวล ออโตเมชั่น และ PTC ภายใต้ชื่อ FactoryTalk InnovationSuite ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการแปรสภาพสู่ระบบดิจิทัล (digital transformation) ในองค์กรอุตสาหกรรมต่างๆ ทำหน้าที่พัฒนาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่วนเทคโนโลยีปฏิบัติการ (Operational Technology: OT) ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการสื่อสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมให้มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นตามขนาด และมีความมั่นคงปลอดภัยตลอดการใช้งาน เมื่อนำโซลูชันดังกล่าวมาใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่นและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือ สายการผลิต และโรงงานได้อย่างครบถ้วนจากทุกที่ภายในองค์กรผ่านระบบดิจิทัล

Metso Metrics : โซลูชันวางแผนซ่อมบำรุงสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่าง เมทโซ (Metso) และร็อคเวล ออโตเมชั่น และเปิดตัวต่อสาธารณะชนครั้งแรกในงานนี้ เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ธุรกิจทำเหมืองแร่ทั่วโลกสามารถคาดคะเนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับด้านอุปกรณ์และกระบวนการทำงาน โซลูชัน Metso Metrics จะช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพ และคาดคะเนอัตราเสื่อมของเครื่องจักร

โซลูชัน Industrial Internet of Things (IIoT) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาบนแพลตฟอร์ม FactoryTalk Cloud ของร็อคเวล ออโตเมชั่น และบริหารจัดการระบบโดย Microsoft? Azure นั้น ทำงานโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์กว่าหลายร้อยตัวไว้อย่างปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ของ Metso สำหรับนำไปใช้ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งคาดคะเนอัตราการเสื่อมสภาพและความขัดข้องของชิ้นส่วน ทีมดำเนินงานของ Metso จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบอัลกอริทึ่มขั้นสูงของ machine learning เข้ามาช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับหรือกำหนดอุปกรณ์เครื่องมือ การดำเนินงาน และกระบวนการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม