Gridded Population Data เครื่องมือวิเคราะห์ทำเลทอง

โกลบเทค เปิดตัว Gridded Population Data เครื่องมือวัดความหนาแน่นของประชากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์แผนการให้บริการ

การเลือกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่เหมาะสม สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ขยายสาขาใหม่ และช่วยจัดการการขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของ Gridded Population Data คือเป็นปัจจุบันที่สุด สามารถแสดงข้อมูล แลนด์มาร์กของพื้นที่ซ้อนทับไปกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากร และสามารถเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ผ่านภาพแผนที่แสดงผลเป็นตาราง (Grid) สีอ่อนและสีเข้ม ตามอัตราความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ และสถานที่นั้น

ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขความหนาแน่นของประชากร ปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรสูงถึง 70 ล้านคน กรุงเทพฯ มีจำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้าน สูงขึ้นจากสถิติปี 2558 ถึง 2.6% และคาดว่าจะเกิน 12.1 ล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ความละเอียดสูง ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) กล่าวว่า Gridded Population Data เป็นข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรอบด้าน จากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจในด้านการวิเคราะห์สถิติความหนาแน่นของประชากรแสดงผลเป็นแผนภาพ เพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ

อ้างอิงจากการสำรวจโดยจะเป็นความหนาแน่นของประชากรที่เป็นผู้ให้บริการ ในช่วงเวลาทำการตั้งแต่จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นำมาวิเคราะห์และแสดงผลบนระบบแผนที่ ให้มองเห็นความหนาแน่นได้อย่างละเอียดชัดเจน

โดยหลักการคำนวน 1 Grid จะมีขนาดพื้นที่ 500 x 500 เมตร ทั้งนี้จุดเด่นของ กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า คือสามารถแสดงข้อมูลแผนที่และสถานที่ ซ้อนทับไปกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากร ที่นำเข้าไปคำนวณในระบบ

แสดงผลสีอ่อนและสีเข้มตามความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ช่วยให้เห็นภาพแสดงผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากกว่าการดูตารางข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก

นายวิชัย กล่าวว่า การให้บริการข้อมูลดังกล่าว เหมาะสำกรับ 4 ธุรกิจ อันได้แก่ การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ห้างร้าน และสินเชื่อกู้ยืม โดยจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้ เช่น ธุรกิจธนาคารและการเงิน นำมาวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพ

โดยหาพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อโอกาสในการเข้าถึง การตั้งสาขาให้บริการ ทำเลที่มีศักยภาพในการตั้ง ATM รวมถึงการนำเสนอโปรโมชันต่าง ๆ ได้มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำมาหาพื้นที่ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างหมู่บ้านและคอนโดเพื่อขยายธุรกิจ

สำหรับธุรกิจห้างร้าน Retail สามารถวิเคราะห์หา Service Area เพื่อประกอบการตัดสินใจในการขยายธุรกิจ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากขึ้นและได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจสินเชื่อและกู้ยืมเงิน ใช้ในการวางแผนตั้งสาขาใหม่ รวมทั้งจัดการการขายสินเชื่อในพื้นที่ต่าง ๆ ได้

Gridded Population Data ให้บริการในรูปแบบ Shape File ซึ่งสามารถแสดงผลให้เห็นภาพชัดเจนบน Software GIS ที่จะนำไปใช้งานต่อสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยจะคิดราคาแบบ License เหมาจ่าย และสามารถซื้อพร้อมแพคเกจข้อมูล ตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ (Point of interest POI) สามารถแสดงผลพร้อมกัน

ทั้งนี้สามารถ Customize ตามพื้นที่ที่ลูกค้าสนใจได้ มีรอบอัปเดตข้อมูล 1 ครั้ง/ปี หรือ สามารถให้นอสตร้าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน GIS และ DATA อยู่แล้ว วิเคราะห์ สรุปผล จากนั้นทีมสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจได้ทันที

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โกลบเทค