EIC SCB ชี้ อัตราเงินเฟ้อ พ.ย. 2018 ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน

EIC (Economic Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 0.94%YOY ชะลอลงจาก 1.23%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการชะลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และถือเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018

ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 11 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.13%YOY ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงเป็น 0.69%YOY จาก 0.75%YOY ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 11 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 0.71 %YOY

ทั้งนี้ อีไอซี ได้ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2018 อยู่ที่ 1.1%YOY จาก 1.2%YOY ตามราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับลดลงมามากจากช่วง 3 เดือนก่อนหน้า ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว

ประกอบกับจะมีผลของปัจจัยฐานสูงของราคาน้ำมันดิบโลกที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่ยังคงประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี 2018 อยู่ที่ 0.7%YOY ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า (0.00%MOM) ถือเป็นครั้งแรกที่เงินเฟ้อพื้นฐานไม่ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้านับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2015 (หดตัว -0.02%MOM)

ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงภาวะการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้เร่งตัวมากนัก ตามรายได้ครัวเรือนที่ขยายตัวไม่สูงมาก โดยล่าสุดรายได้ทั้งนอกและในภาคการเกษตรขยายตัวชะลอลง สำหรับรายได้นอกภาคการเกษตรในช่วง 10 เดือนแรกขยายตัวได้เพียง 1.89%YOY

ขณะที่รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงในช่วงที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวได้เพียง 2.27%YOY หลังจากที่ขยายตัว 3.86%YOY ในเดือนก่อนหน้า

อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะข้างหน้าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานโดยเฉลี่ยยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่กำลังฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐที่มีการอนุมัติออกมาให้มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า

ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าแม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนนี้จะต่ำกว่าขอบล่างของกรอบนโยบายการเงิน แต่จะไม่กระทบกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนจะชะลอลงต่ำกว่า 1.0% แต่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2018 ยังอยู่ที่ 1.13%YOY

และคาดว่าค่าเฉลี่ยทั้งปี 2018 นี้จะอยู่ที่ราว 1.1%YOY ขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2019 คาดว่าจะอยู่เหนือกรอบล่างที่ 1.0% เช่นกัน จึงทำให้อีไอซีมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ครั้งแรกในรอบ 7 ปีได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ คือ ในการประชุม กนง. ในเดือนธันวาคม 2018 หรือการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าปัจจัยสนับสนุนจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยในรอบธันวาคม คือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่คาดว่าจะอยู่ในกรอบฯ แล้ว รวมถึงจังหวะเวลาการปรับขึ้นที่ไม่ได้กระชั้นจนเกินไปกับช่วงการเลือกตั้งในประเทศที่อาจมีความไม่แน่นอนสูง

ขณะที่เหตุผลของการปรับขึ้นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์นั้นอาจมาจากการที่คณะกรรมการฯ บางท่านอาจต้องการรอประเมินแนวโน้มตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้ง 2 ตัวแปรอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี 2019 จะอยู่ที่ 2.0-2.5%

EIC

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์