กระทรวงดิจิทัลฯ ต้อนรับคณะเลขาธิการอาเซียนเข้าหารือ

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และคณะ

ประกอบด้วยนายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน และนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และแจ้งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือกับฝ่ายไทยเกี่ยวกับแนวทางการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยจะให้ความสำคัญในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนวคิดของไทยเรื่อง ASEAN Digital Agility 2019 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) ครั้งที่ ๑๘ รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไป และการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat ช่วงเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม ๒๕๖๒

รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Smart City Network ในปี ๒๕๖๒ โครงการเน็ตประชารัฐของไทยและ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับหมู่บ้านที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจ เป็นต้น

ซึ่งเลขาธิการอาเซียนได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่อาเซียนควรตระหนักถึง เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบอัตราเดียว (International Mobile Roaming Single Tariff) เมืองอัจฉริยะ (ASEAN Smart City) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ASEAN