อูเบอร์ เพิ่มปุ่ม UberGIVING เรียกรถรับของบริจาคทั่วเชียงใหม่ ให้ชุมชนชาวเขาฟรี

Uber ประเทศไทย สนับสนุนพาร์ทเนอร์ร่วมขับเชียงใหม่กว่า 20 คนในการทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการเพิ่มปุ่มกดเรียกรถประเภท UberGIVING เพื่อมารับของบริจาคในเขตบริการเชียงใหม่ เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม และอุปกรณ์การเรียน

เพื่อนำไปมอบให้แก่ น้องๆ โรงเรียนดอยสามหมื่น และผู้คนในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้ที่ต้องการบริจาคเพียงเปิดแอพ Uber เลือกประเภทบริการเป็น UberGIVING และพาร์ทเนอร์ร่วมขับจะไปรับสิ่งของบริจาคจากผู้ที่กดเรียก

ศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า UberGIVING เป็นโครงการที่ Uber ได้นำแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางในการรับสิ่งของบริจาคส่งต่อความมีน้ำใจแก่น้องๆ ที่โรงเรียนอยู่ห่างไกล ซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากได้ และการเดินทางรูปแบบ ride sharing เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการเดินทางให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ทั้งนี้ Uber เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2557 โดยพื้นที่ให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย พัทยา ชลบุรี และขอนแก่น ด้วยพันธกิจหลักของ Uber คือการนำระบบการเดินทางที่เชื่อถือได้ไปทุกที่ เพื่อทุกคน โดยเริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2553 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาธรรมดาอันหนึ่ง ที่ว่าคุณจะเดินทางด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวได้อย่างไร

เจ็ดปีผ่านไปกับอีกห้าพันล้านทริปเดินทาง อูเบอร์มุ่งหน้าไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อลดปัญหาการจราจรและมลภาวะในเมืองต่างๆ ที่เราให้บริการพาผู้คนเดินทางไปที่ต่างๆ ได้โดยใช้รถน้อยลง ขณะนี้ Uber ให้บริการมากกว่า 600 เมือง ใน 78 ประเทศ