เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดงาน ‘เที่ยวไทยช่วยชาติ นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ’ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

มัณดาวีต์ กรุ๊ป และเว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จัดงาน ‘เที่ยวไทยช่วยชาติ นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ’ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยจับมือ SME ในประเทศไทยและประเทศจีน ร่วมกันจัดกิจกรรมบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อขยายเชื่อมต่อธุรกิจ และส่งเสริมช่องทางการขายสู่นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

โดยจากการผนึกกำลังกันในครั้งนี้ทั้ง 3 องค์กร ร่วมมือกันดึงจุดแข็งของแต่ละองค์กรที่มีความรู้,ความถนัดและความสามารถที่แตกต่างกัน เช่น บริษัทฯในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ด้านแพคเกจสำเร็จรูปพัก+กิน+เที่ยว=ครบ มากว่า 9 ปี,

บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) เป็นที่หนึ่งของเว็บคนไทยที่บริการรับจองห้องพักในประเทศไทยมากว่า 20 ปี และสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสังคมรวมถึงธุรกิจ SME มากกว่า 3 ปี เปิดตัว Online Application ช่องทางการตลาดออนไลน์ ไว้เชื่อมต่อระบบออนไลน์ไปทั่วโลกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

อีกทั้งยังเป็นข้อมูลทางธุรกิจ เช่น เว็บจองห้องพัก และบริการ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บสวัสดี www.sawadee.co.th ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าทางออนไลน์ พร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น กลุ่ม SME ในประเทศไทย หรือผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลใน Application ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.bcscp.org

ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็น Database ของการขายสินค้าออนไลน์เชื่อมโยงกันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในอนาคตอนาคตจะเพิ่มหมวดธุรกิจอีก 15 หมวดธุรกิจ ครบวงจร