ไทยพร้อมจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 เวทีแข่งขันหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแปซิฟิค

ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เวทีการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัด Thailand Robotics Week 2017 รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พร้อมเปิดเวทีปั้นสตาร์ทอัพไทยสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าพิชชิ่งกับเหล่า นักลงทุนและธุรกิจร่วมลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ และเข้าฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง ระหว่าง 14 – 17 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ 18 ธันวาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเผยว่า International RoboCup Federation ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติในชื่อ World RoboCup ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2540

เพื่อผลักดันด้านการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก รายการนี้ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก

ส่งผลให้ World RoboCup ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละปีมากกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

“ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup ตั้งแต่ปี 2545 และเคยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกในประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยและฟุตบอลหุ่นยนต์ ปัจจุบันวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาก ควบคู่กับการส่งเสริมที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐ

จนได้รับความเชื่อมั่นจาก International RoboCup Federation ให้เป็นเจ้าภาพจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 หรือ RCAP 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

RoboCup Asia-Pacific 2017

รวมถึงสร้างบุคลากรและเครือข่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการหุ่นยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Robotics Week 2017 ระหว่าง 14 – 17 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ 18 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“การเป็นเจ้าภาพจัดงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตอบรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-Curve

โดย Thailand Robotics Week 2017 จะขยายขอบเขตของงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากนักศึกษา สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาล โดยต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ System Integrator ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงสถาบันการเงิน นักลงทุน และธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital)

“อีกทั้ง RoboCup Asia-Pacific 2017 และ Thailand Robotics Week 2017 ยังจะเป็นก้าวแรกของประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก อย่าง World RoboCup 2021 อีกด้วย”

ทั้งนี้งาน Thailand Robotics Week 2017 จะประกอบไปด้วยงาน 4 ส่วน ได้แก่ 1.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics Exhibitions) 2.การจัดงานส่งเสริมด้าน Robotics Start Up & Pitching Forum 3.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 และ 4.การประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (RoboCup Asia-Pacific Robotics Symposium)

โดยในส่วนของงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคและทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทีมยืนยันสมัครเข้าแข่งขันกว่า 130 ทีม แบ่งเป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League ที่จะทำการแข่งขัน 4 ประเภท คือ

1.หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก (RCJSoccer) 2.หุ่นยนต์กู้ภัยขนาดเล็ก (RCJRescue) 3.หุ่นยนต์นักแสดง (RCJOnstage) และ 4.การพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมจำลอง (RCJCo-Space)

ส่วนกลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League แข่งขัน 4 ประเภทเช่นกัน ได้แก่ 1.หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (RoboCupSoccer) 2.หุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue) 3.หุ่นยนต์บริการในบ้าน [email protected] และ 4.หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ([email protected])

สำหรับการแข่งขัน RoboCup Asia-Pacific 2017 จะเพิ่มการแข่งขันประเภทใหม่ที่เรียกว่า RCAP Challenge ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ประเภท คือ 1.CoSpace Logistic Challenge 2.CoSpace Grand Prix Challenge 3.CoSpace Recue Challenge และ 4.CoSpace Small Size League Challenge

RoboCup Asia-Pacific 2017

ส่วนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics Exhibitions) ได้รวบรวม System Integrator ของกลุ่ม Robotics Cluster ในประเทศไทยกว่า 20 ราย ที่ต้องการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดนิทรรศการระดับโลกอย่าง World Robot Summit หรือ (WRS) ที่เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกำลังดำเนินงานเพื่อจัดงานในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศให้เป็นปีทองของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ขณะที่ไฮไลต์ของงาน Thailand Robotics Week 2017 อยู่ที่ส่วนการจัดงานส่งเสริมด้านสตาร์ทอัพและ การแข่งขันนำเสนอผลงาน (Robotics Start Up & Pitching Forum) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำไอเดียมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมแข่งขัน Pitching กับนักลงทุน และ Venture Capital จากทั้งในและต่างประเทศ

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า “ภายในงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีสตาร์ทอัพประมาณ 30 – 40 ทีมเข้ามา Pitch และจะมีนักลงทุน Venture Capital และสถาบันการเงิน ราว 30 รายมาเข้าร่วมฟังการพรีเซนต์ โดยไอเดียที่สตาร์ทอัพจะนำเสนอต้องเกี่ยวข้องกับการนำหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ IoT (Internet of Thing) เข้ามาแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งของการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ”

ส่วนสุดท้ายคือ การประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (Robotics Symposium) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการหุ่นยนต์ โดยมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านวิชาการหุ่นยนต์มาบรรยาย

Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017 คือการผสานความร่วมมือของภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับวงการหุ่นยนต์ของคนไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ International RoboCup Federation โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สนับสนุนการจัดงาน อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น