กระทรวงดิจิทัลฯ หารือ OneWeb ร่วมพัฒนาเน็ตประชารัฐ ส่อเมินไทยคม

ผช.รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัท OneWeb ของประเทศอังกฤษ ช่วยพัฒนาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ พร้อมสร้างความร่วมมือด้านสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นไปยังดาวเทียมวงโคจรต่ำ

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. Tony Azzarelli ตำแหน่ง Vice President Regulatory and Government affairs บริษัท OneWeb ของประเทศอังกฤษ เพื่อหารือถึงความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายเน็ตประชารัฐในอนาคต

โดยบริษัท OneWeb เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low orbit) ซึ่งการบริการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สโลแกน “Fiber in the Sky”

โดย OneWeb จะเข้ามาสนับสนุนและเติมเต็มโครงการเน็ตประชารัฐ รวมถึงโครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของรัฐบาล นอกจากนี้ยังสนใจสร้างความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ในการก่อสร้างสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นไปยังดาวเทียม (Gateway) ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างประเทศ เช่น ในพื้นที่ของโครงการ Digital Park จังหวัดชลบุรี เป็นต้น