ยอดเน็ตประชารัฐใกล้ความจริง ดีอี ขึ้นเชียงรายดันดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน

ยอดติดตั้ง เน็ตประชารัฐ ของดีอีคืบหน้าล่าสุดติดไปแล้ว 21,866 หมู่บ้าน จากเป้าหมายที่วางไว้ 24,700 หมู่บ้านภายในปีนี้ ล่าสุดเดินสาย “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ปิดโครงการที่ จ.เชียงราย เป็นจังหวัดที่ 12

พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน e-Commerce ด้าน e-Government ด้าน e-Health และการให้บริการประชาชนด้วยศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ส่วนโครงการเน็ตประชารัฐที่มีเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 40,000 กว่าหมู่บ้านนั้น ที่เหลืออีกประมาณ 15,000 หมู่บ้านยังไม่ได้ตกลงกับกสทช.ว่าใครจะดำเนินการ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า การติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐล่าสุดคืบหน้าไปแล้วกว่า 21,866 หมู่บ้าน จากเป้าหมายที่วางไว้ 24,700 หมู่บ้านภายในปีนี้ ซึ่งกระทรวงดีอีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านที่ยังไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ พร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ล่าสุดยังได้เดินหน้ากิจกรรม “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ปิดโครงการที่ จ.เชียงราย หลังเดินสายสร้างการรับรู้การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนแล้ว 11 ครั้งทั่วประเทศ โดยการจัดกิจกรรมคาราวานสัญจรครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงเป็นอย่างดี

ซึ่งกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมไปถึงการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ หรือ e-Commerce

“การจัดดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นในแต่ละครั้ง ต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเป็นการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

และทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดความสามารถทางรายได้จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สำหรับโครงการสัญจรที่เชียงรายนี้ เน้นให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และเผยแพร่ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต โดยได้นำผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงมาให้ความรู้ความเข้าใจ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ขายสินค้าในตลาดออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายสินค้า การเพิ่มยอด Like ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของเพจขายสินค้า การเพิ่มยอดขายด้วย facebook และ Line เป็นต้น

ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ที่กำลังสนใจในเรื่องของการขายของออนไลน์ เพื่อจะได้ตอบสนองการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งประชาชนที่เข้ามาร่วมงานฯ ยังได้เห็นถึงการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน e-Commerce ด้าน e-Government ด้าน e-Health และการให้บริการประชาชนด้วยศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดกิจกรรมคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ในทุกภูมิภาคของประเทศมาแล้ว 11 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ลพบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี พิษณุโลก และลำปาง

จนมาสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างกว้างขวาง