LoRa IoT by CAT เปิดรับพรีออเดอร์ชุด starter kits สำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะ

LoRa IoT by CAT เครือข่าย IoT สำหรับการสร้างระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์บนเครือข่าย กสท เริ่มเปิดจำหน่ายชุดเริ่มต้นสำหรับนักพัฒนาแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 แพคเกจ 1. ชุด Starter Kit ที่มาพร้อมอุปกรณ์การสื่อสารและแผงวงจรรับคำสั่ง ในราคาเพียง 1,290 บาท พร้อมการบริการเชื่อมต่อฟรี 1 ปี (มูลค่า 300 บาทต่อปี)

2. ชุด Communication Module อุปกรณ์โมดูลการสื่อสาร ในราคาชุดละ 590 บาท พร้อมการเชื่อมต่อโครงข่าย 1 ปี (มูลค่า 300 บาทต่อปี)

ทั้งนี้ LoRa IoT by CAT สามารถตอบสนองการพัฒนาด้าน IoT ได้แบบครบวงจร ทั้งด้าน Smart Health ที่จะช่วยให้ระบบการสาธารณสุขของบุคคลมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้าน Smart Energy ที่ปัจจุบันมีการพัฒนามิตเตอร์อัจฉริยะ ที่สามารถควบคุม ตรวจสอบและสั่งการจากระยะไกลได้อย่างอัตโนมัติ

LoRa IoT by CAT

ด้าน Smart Farming ที่พร้อมรองรับการเกษตรแบบอัจฉริยะ ช่วยควบคุม ตรวจสอบความเหมาะสมของการปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน Smart Mobility ที่ช่วยตอบสนองด้านการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการจากการสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุอีกด้วย และด้านการสร้างเมืองหรือบ้านอัจฉริยะ ที่จะช่วยให้บ้านตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้แบบอัตโนมัติ สามารถรับรู้ความต้องการและแปลเปลี่ยนคำสั่งให้เกิดเป็นผลลัพท์ได้อย่างน่าทึ่ง

ซึ่งแม้ว่า LoRa IoT จะอยู่ในขั้นทดลอง แต่พื้นที่การให้บริการในราวปี 2561 ก็พร้อมที่จะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12 จังหวัดที่สำคัญ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในกรุงเทพ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ชลบุรี น่าน ระยอง สระบุรี สุราษฏร์ธานี นครราชสีมา สงชลา ขอนแก่น และภูเก็ต

LoRa IoT by CAT

อีกทั้งในส่วนของการพัฒนา ยังมีการสนับสนุนองค์ความรู้และเตรียมการด้านชุดคำสั่ง API ให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนำไปใช้งานเชื่อมต่อชุดคำสั่งได้อย่างสะดวก และยังมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องผ่านแลปส์เฉพาะด้าน IoT ของ กสท เอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน LoRa IoT อย่างแพร่หลายต่อไป