กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

นางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดฯ เข้าร่วมงาน ‘วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล’ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 (ITA Awards) และรางวัลการประกวดคำขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”

เพื่อให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และประชาชนชาวไทยจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี