โตโยต้า เปิดโครงการ ‘CU TOYOTA Ha:mo Project’ ชูแนวคิดดิจิทัล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo Project” พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Appreciation of 1 st EV Sharing in Thailand” และหัวข้อ “Expectation for approach by open innovation platform of CU TOYOTA Ha:mo” โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้น

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับเขตเมือง มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันการใช้รถ “Car Sharing” ลดปัญหารถติดในพื้นที่บริเวณสยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามย่าน รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดระบบการเดินทางที่รวบรวมเอาบริการ ทุกอย่างด้านการขนส่งมาไว้ในโลกดิจิทัล

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศในการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่ยุคดิจิทัลต่อไป เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ