ม.หอการค้าไทย ขึ้นแท่นศูนย์อบรมอี-คอมเมิร์ซ Alibaba.com แห่งแรกของไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประกาศได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์อบรมด้านอี-คอมเมิร์ซ Alibaba.com ในประเทศไทยเป็นแห่งแรก หลังจากเป็นพาร์ทเนอร์กับ Alibaba.com เว็บอีคอมเมิร์ซระดับโลกที่มีมูลค่าตลาด B2B สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

โดยองค์กรทั้งสองแห่งร่วมมือกันในพันธกิจที่จะกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย และช่วยเอสเอ็มอีไทยให้สามารถยืนอยู่ในตลาดระดับโลกได้

ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงโครงการ “เทรนนิ่ง เดอะ เทรนเนอร์” ที่ได้เริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งทีมงาน Alibaba.com ได้อบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจากคณะต่างๆ เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

ทำให้อาจารย์เหล่านี้เป็นเทรนเนอร์หรือวิทยากรอบรมที่ได้รับการรับรอง โดย Alibaba.com ซึ่งขณะนี้เทรนเนอร์พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดวิธีการทำธุรกิจทาง Alibaba.com ให้กับเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการชาวไทย รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยการอบรม “ก้าวสู่การค้า E-commerce ด้วย Alibaba.com” ใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน โดยจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้เทรนเนอร์ที่ได้รับการรับรองกลุ่มนี้ จะทำให้ม.หอการค้าไทย มีความสามารถในการอบรมผู้ประกอบการกว่า 5,000 คนต่อปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบมีใจรักการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เอสเอ็มอีไทยได้ขยายธุรกิจไประดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เอสเอ็มอีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่พวกเขาต้องการโอกาส ในขณะนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเป็นผู้นำในการเปิดประตูสู่โอกาสนั้น

สำหรับเอสเอ็มอีที่มีเป้าหมายในการพาธุรกิจแบบ B2B ไปข้างหน้าอีกขั้น โดยเทรนเนอร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก Alibaba.com จะช่วยจัดคอร์สอบรมอีคอมเมิร์ซ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ที่จะนำพา เอสเอ็มอี ผู้ประกอบการ รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเรา ไปสู่โอกาสระดับโลก”

ด้านนายเจอรี่ หวู่ ผู้จัดการระดับประเทศ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เราตื่นเต้นมากกับความก้าวหน้าของการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และความไว้วางใจของมหาวิทยาลัยต่อแพลทฟอร์ม Alibaba.com เราเล็งเห็นศักยภาพในสินค้าจากประเทศไทย และต้องการช่วยเอสเอ็มอีไทยให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีโลกผ่านทางอีคอมเมิร์ซ

ทั้งนี้เมื่อสิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Alibaba.com ได้ตกลงร่วมมือกันด้านการศึกษา โดยทั้งสององค์กรได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) นอกเหนือจากกิจกรรม “เทรนนิ่ง เดอะ เทรนเนอร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และ Alibaba.com กำลังร่วมงานกันเพื่อจัด “Alibaba Dream Trips” ให้กับเอสเอ็มอีไทยที่สนใจไปเยี่ยมชมบ้านของ Alibaba.com ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้เวลา 4 วัน ที่ Alibaba.com

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร การค้าออนไลน์ การนำเข้าและส่งออก รวมถึง บริการต่างๆ สำหรับสมาชิกของ Alibaba.com รุ่นแรกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปทริปแล้วเมื่อเดือนกันยายน และรุ่นที่สองจะออกเดินทางในเดือนพฤศจิกายนนี้