ยูนิโค่ ผนึกม.กรุงเทพ นานาชาติ ส่งต่อประสบการณ์จริง

ยูนิโคล่ ประเทศไทย จับมือ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบโอกาสในการเรียนรู้การทำงานของธุรกิจระดับโลก ให้กับนักศึกษาผ่านประสบการณ์จริง เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โดยความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้โลกธุรกิจในระดับสากลอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการจากบริษัทยูนิโคล่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

นายชิโน่ ไซเคน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ลงนามความร่วมมือครั้งนี้กับหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนื่องจากพันธกิจของเราในโครงการด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่มีหัวใจสำคัญที่จะมุ่งสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ซึ่งเราเชื่ออย่างแท้จริงถึงพลังของการมอบสิ่งดีๆ คืนกลับสู่ผู้คนและชุมชน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะมอบโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาชาวไทยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ในบริบทของการทำงานอย่างมืออาชีพ และยังเป็นการร่วมยกระดับการศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย”

รศ. ดร. ไมเคิล ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเสริมว่า “ในนามของหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรารู้สึกได้รับเกียรติและสิทธิพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับยูนิโคล่ในโครงการสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ ยูนิโคล่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาในหลากหลายสาขาความรู้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ายูนิโคล่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา ตลอดจนความหลากหลายของหลากสาขาวิชาชีพ

เพื่อเป็นการสนับสนุนเส้นทางอนาคตที่สดใส สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของเรา ฉะนั้นเราหวังว่ายูนิโคล่จะดำเนินโครงการนี้ร่วมกัน อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกในวันข้างหน้า และนี่นับเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จะนำทรัพยากร และแนวความคิดที่สร้างสรรค์ให้แก่ยูนิโคล่ เพื่อขยายความสำเร็จของยูนิโคล่ในประเทศไทยต่อไป”

ยูนิโคล่

ทั้งนี้ยูนิโคล่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งการแบ่งปันความรู้ผ่านโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในส่วนธุรกิจต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิ การปฏิบัติงานร้านค้า การสนับสนุนการปฏิบัติงานร้านค้า การตลาด บัญชี และทรัพยากรบุคคล

อีกทั้งการร่วมทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนในโครงการต่างๆ ของเรา เช่น โครงการรับบริจาคเสื้อผ้าเก่า โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา และโครงการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าภายในร้าน เป็นต้น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นการตกลงระหว่าง ยูนิโคล่ ประเทศไทย และ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากมาย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการต่างๆ ในระดับท้องถิ่น

ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งปูทางสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยและการศึกษาในประเทศไทย

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยูนิโคล่ ประเทศไทย

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ