โทลล์เวย์ เตรียมแจกกระทงขนมปัง 22 พ.ย. นี้

ในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) นำโดย นางอโนมา อุฤทธิ์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และทีมงาน จะจัดเตรียมกระทงขนมปังสำหรับแจกให้กับผู้ใช้ทางฯ ที่ใช้ทางยกระดับดอนเมือง

ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ ด่านดินแดง 1 ตั้งแต่เวลา 7.00 – 9.00 น. และที่ ด่านอนุสรณ์สถาน 2 ในเวลา 16.00 – 18.00 น. เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน