ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 หนุน ‘เซฟซิติ้’ ภาครัฐโต

เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิวเอร่า บิสซิเนส มีเดีย ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี ผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน จัดงาน ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด สมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้

เวทีเดียวที่รวบรวมแบรนด์เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำจากนานาประเทศกว่า 250 แบรนด์ นำเสนอสุดยอดเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI พร้อมนำเสนอโซลูชั่นส์และกรณีศึกษาจากทั่วโลก

งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ซึ่งปีนี้นับเป็นการจัดงานในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 6 โดยงานมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการตื่นตัวและตระหนักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัยหรือ สมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พิธีเปิดงาน ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ได้รับเกียรติจาก นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยกล่าวว่า “การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครอัจฉริยะหรือ Smart City และมหานครแห่งความปลอดภัยหรือ Safe City อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20

ซึ่งการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัย คือประเด็นยุทธศาสตร์แรก โดยเฉพาะในด้านการป้องกันอัคคีภัยซึ่งประเด็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยกรุงเทพฯ มีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงสุดถึง 1,625 ครั้ง ในปี 2560 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่ายในช่วงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูบูรณะ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังตระหนักถึงภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี Smart Health หรือบริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ ภาวะประชากรผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ ในปี 2563 ที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคน”

นายฮูเบิร์ต ดูห์ กรรมการผู้จัดการ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสซิเนส มีเดีย ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า “การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ และ เซฟ ซิตี้ เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในประเทศไทยกำลังให้ความตระหนักทั้งภาครัฐและเอกชนที่พยายามคัดสรรเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัยตามเป้าหมายของรัฐบาล

ซึ่งเราทราบดีว่าในขั้นตอนการเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้นั้นมีความท้าทายอย่างมาก เราจึงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภารกิจดังกล่าว โดยเป็นสื่อกลางในการจัดเวทีนานาชาติที่ได้คัดสรรแบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้โซลูชั่นซึ่งใช้เทคโนโลยีไอโอทีและปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวขับเคลื่อนมาจัดแสดงให้กับผู้เข้าชมงานในปีนี้”

นายศิระพัฒน์ เกตุธาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด กล่าวว่า “คาดว่าตลาดกล้องวงจรปิดจะเติบโตต่อเนื่องปีละ 10-15% โดยเติบโตจาก 6,000 ล้านบาทในปีนี้ เป็น 10,000 ล้านบาทภายในปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลที่เร่งผลักดันให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย

อีกทั้ง โครงการด้านการคมนาคมขนส่งที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมสูงสุด อาทิ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ ระบบขนส่งมวลชน รวมทั้งโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็จะเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมหรือ สมาร์ท แฟคตอรี่ ด้วยเช่นกัน

“จากปัจจัยสนับสนุนที่เกิดจากโครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้ของภาครัฐ ทำให้สัดส่วนตลาดกล้องวงจรปิดในประเทศไทยระหว่างตลาดภาครัฐกับภาคเอกชนอยู่ที่ 60%-40% โดยภาคเอกชนจะเน้นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคาร ห้างสรรพสินค้า และโรงเรียนเป็นหลัก

โดยมีการพัฒนาซอฟท์แวร์หรือโซลูชั่นส์ เพื่อให้กล้องมีความชาญฉลาดมากขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานด้านอื่น นอกเหนือจากเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย อาทิ กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังความปลอดภัยที่เสริมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถระบุการระบุตัวตนไบโอเมตริกซ์ เป็นต้น”

ดร.สมชาย ฉินสกลธนากร อุปนายกสมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย และผู้อำนวยการโปรแกรม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. กล่าวว่า “สมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย ชื่อเดิม คือ CCTV Consortium มีจุดกำเนิดในปี 2556 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช . หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมาคมฯ ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนา สร้าง CCTV Analytics ของประเทศ รวมถึงการสร้างมาตรฐาน มุ่งหวังลดต้นทุนการนำเข้าและสามารถ Customize โปรแกรม ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศ

เราจะใช้เวทีซีเคียวเทค ไทยแลนด์ในการทำพิธีเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ เพื่อตอกย้ำถึงเป้าหมายที่สอดคล้องกันในด้านการรักษาความปลอดภัยและความแพร่หลายในการนำเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ นอกจากใช้เพื่อสร้างความปลอดภัย

อาทิ ด้านการควบคุมการจราจร ด้านการค้าปลีก และรวมไปถึงการนำไปใช้เพื่อเป็นโซลูชั่นส์เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด จากบริษัทผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกที่มาจัดแสดงภายในงานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ จะช่วยเพิ่มโลกทัศน์ให้กับผู้ประกอบการได้ก้าวทันกับวิวัฒนาการระดับโลก

อาทิ ด้าน AI และ IoT ที่เข้ามามีบทบาทและถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมากขึ้น” ดร.สมชาย กล่าวเพิ่มเติม

ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 กล่าวว่า “ สมาร์ทซิตี้ เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามขับเคลื่อน digital transformation ของประเทศไทย โดยดีป้าเตรียมการกำหนดมาตรฐานสมาร์ทซิตี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๖๒ โดยหนึ่งในภารกิจของดีป้า คือ การให้คำแนะนำและให้บริการในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

“ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัล และบิ๊กดาต้า มีการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบก้าวกระโดดทั้งด้านการส่งเสริมธุรกิจด้านสมาร์ทซิตี้ การวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเมืองอัจฉริยะ ๗ เมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มี Digital Park Thailand

และเกิด Smart EEC ในพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.กม. โดยรอบ ควบคู่ไปกับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม รถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้น และได้จับมือกับเอกชนในเครือข่าย Smart City Alliance และบริษัทพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับการพัฒนาเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิวเอร่า บิสซิเนส มีเดีย

ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018