ออราเคิล จัดเต็มเครื่องมือร่วมต่อยอดสตาร์ทอัพ ม.รังสิต

สตาร์ทอัพกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีการจับตามองกันมากในยุคนี้ แม้จะรู้ว่าสัดส่วนของการเกิดธุรกิจจนเป็นรูปธรรมมีสัดส่วนที่น้อยมาก แต่ก็ยังพบเห็นการส่งเสริมและสนับสนุนกันอยู่โดยทั่วไป

แม้กระทั่งในระดับสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้เปิดหลักสูตร Innovative Startup เพื่อนำแนวคิดของเด็กยุคใหม่มาสร้างแนวทางไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมีพันธมิตรอย่าง ออราเคิล เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ

ความน่าสนใจของการเปิดหลักสูตรนี้ ไม่ได้อยู่ที่การสร้างสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว เพราะคณาจารย์ต่างก็รู้ดีกว่าโอกาสที่จะสร้างให้นักศึกษาก้าวไปสู่สตาร์ทอัพนั้นมีเพียง 20% หรือน้อยกว่า

ดังนั้นหลักสูตรนี้นักศึกษาที่ไม่ประสบความสำเร็จก็จะกลายไปเป็นลูกจ้างมืออาชีพ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะและมีความสามารถไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยก็ตาม

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเก่งได้เท่ากันได้ทั้งหมด แต่กระบวนการการผลิตจะสร้างให้พวกเขาพัฒนาต่อยอดไปได้

เด็กยุคใหม่มีความคิดที่แตกต่าง มีไอเดียที่ดี ซึ่งขณะนี้มีไอเดียที่รอการพัฒนาประมาณ 28 โครงการ ใน RSU Startup Community โดยนอกเหนือจากการพัฒนาด้านแนวความคิดทางธุรกิจแล้ว ในหลักสูตรนี้ ม.รังสิตยังได้จับมือกับออราเคิลในการนำแพลตฟอร์ม Oracle Cloud มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจเหล่านี้

“การเป็นสตาร์ทอัพไม่ได้มีสินค้าเหมือนเอสเอ็มอี แค่มีไอเดียก็จะสามารถต่อยอดได้ถ้ามีเครื่องมือที่มีความพร้อม การซัพพอร์ตของออราเคิลจะช่วยในเรื่องเครื่องมืออย่างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ คลาวด์ สตอเรจ ดาต้าเบส แชทบอท ฯลฯ ซี่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้ไอเดียเหล่านั้นสามารถดำเนินงานต่อไปได้

โดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทุนในเรื่องเหล่านั้นเพื่อลองผิดลองถูก อันจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอีก นอกจากนี้ทีมงานจากออราเคิลยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อื่นกว้างมากกว่าในห้องเรียน”

ทั้งนี้สมาชิกของชุมชนสตาร์ทอัพดังกล่าวจะสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานของ Oracle Cloud เพื่อพัฒนาต่อยอดไอเดียให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อผู้เข้าร่วมชุมชนสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยรังสิตจะสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด

และใช้ทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทางคณะจะมีการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อลดช่องว่างระหว่างความต้องการของโลกธุรกิจกับการพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาขึ้นอีกในอนาคต

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาม.รังสิตได้ให้การสนับสนุนและใช้งาน Oracle Cloud มาเป็นเวลานาน จึงไว้วางใจเลือกใช้แพลตฟอร์ม Oracle Cloud ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีบริการสนับสนุนที่ดี ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว ม.รังสิตยังได้ร่วมกับออราเคิลในการรวมเทคโนโลยีคลาวด์ไว้ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับ Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, Business Analytics, การพัฒนาแอพพลิเคชัน และอื่นๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากออราเคิลจะร่วมบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกธุรกิจแก่นักศึกษา

ด้านนายพัสน์นันท์ จมูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายคลาวด์แพลตฟอร์มของออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ออราเคิลให้การสนับสนุนภาครัฐและการศึกษาของเมืองไทยและทั่วโลกอยู่แล้ว ซึ่งการสนับสนุนให้กับ ม.รังสิต RSU Startup Community

เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันยอดนิยมที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทย ที่แม้จะไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพ แต่ก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังที่มีความเชี่ยวชาญได้

“ออราเคิลจะให้การสนับสนุนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา และแชร์สิ่งที่เกิดขึ้นของการเป็นสตาร์ทอัพทั่วโลก ที่ออราเคิลได้เข้าไปมีส่วนร่วม 2.การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นเครื่องมือในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ 3.การสนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้เสริมกับธุรกิจ และ 4.การสนับสนุนและต่อยอดโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ”

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออราเคิล ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต