กระทรวงดีอี เน้นเชื่อมโยงงานด้านดิจิทัลกับประเทศอาเซียน

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Alexey Volin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาดิจิทัล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชนสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วยผู้แทนจากสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ ห้องประชุม MDES2 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลฯ กำลังดำเนินการโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และในปี 2562 ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน

ซึ่งจะผลักดันเรื่องของสมาร์ทซิตี้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลกับสังคม และความเชื่อมโยงที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรัสเซียมองว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปในอนาคต รวมถึงประเทศไทยด้วย