กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมควบรวม 2 หน่วยงานเป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 801 บมจ.กสท โทรคมนาคม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน 2561 โดยที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ อาทิ การดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมาย การหารือกรณีผิดข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AC) จากสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงประเด็นการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และสุดท้ายเรื่องความคืบหน้ามีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่าการควบรวม ทีโอที และ กสท โทรคมนาคมเป็นองค์กรเดียวกัน มีความพร้อมที่จะเป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่เกินกลางปี 2562