ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย “KUBDEE”(ขับดี)

บริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด (GIS SOFT) ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ซิกม่า เอ็น จำกัด (Sigma N) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี“KUBDEE” (ขับดี)

เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถด้วยกล้องติดรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี Telematics เพื่อแจ้งเตือนการขับขี่ปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อมูลและประเมินคะแนนการขับรถ รองรับความต้องการครบทุกแพลตฟอร์ม

ตอบโจทย์ตลาดรถยนต์และตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนและการใช้กล้องติดรถยนต์เพื่อบันทึกทุกเหตุการณ์บนท้องถนน มุ่งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าทั่วไป

ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เห็นความสำคัญของกล้องติดรถยนต์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หวังการตอบรับจากตลาด 5-10 % ในปีหน้า (2562)

ตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการด้านพัฒนาแอพพลิเคชันระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ระดับมืออาชีพมานานกว่าทศวรรษ

ฐปนี จิตรภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด กล่าวว่า “จากสถิติที่ WHO ประกาศว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีนัก

GIS SOFTเห็นว่านวัตกรรมเทคโนโลยี “ขับดี” ที่ใช้กล้องติดรถยนต์นี้มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ดีมาก มุ่งส่งเสริมการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ผนวกกับการคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเป็นสำคัญ

ถ้าผู้ขับขี่ทุกคนมีแรงจูงใจให้ขับรถดีขึ้น การใช้รถใช้ถนนก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม

ซึ่งกล้อง”ขับดี” ทำหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1.แจ้งเตือนการขับขี่ และ 2.บันทึกข้อมูลและเหตุการณ์จากการขับขี่ เช่น ความเร็ว การเบรก การเลี้ยว ฯลฯ แล้วจึงนำข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Telematics, Big Data Analytics และ Spatial Analytics

เพื่อประเมินคะแนนการขับขี่ให้ผู้ขับนำไปปรับปรุงสไตล์การขับรถของตนเองได้ต่อไป

ทั้งนี้ GIS SOFT พัฒนาโซลูชัน KUBDEE จากความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า12 ปี ในเทคโนโลยีด้าน GIS, GPS, Navigation และ Telematics ซึ่งนอกจากเราจะมีบุคลากรที่รองรับการพัฒนาแอพพลิเคชันครบทุกแพลตฟอร์มแล้ว

เรายังมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการค้นหารูปแบบของความสัมพันธ์ของข้อมูลอีกด้วย จึงถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร ขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

จีไอเอส ซอฟท์(GIS SOFT) มุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างสังคมให้ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี “ขับดี”  ซึ่งกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ก็คือ เจ้าของรถทุกประเภท โดยมั่นใจว่าเมื่อผู้ขับขี่มีความเข้าใจและพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

และมองเห็นภาพรวมของการใช้” ขับดี” จากรถคันหนึ่งไปยังหลายๆ คันบนท้องถนน ทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการยินยอมที่จะให้ข้อมูลการขับขี่เหล่านี้ จะทำให้เจ้าของรถมีความพึงพอใจหากได้รับประโยชน์จากค่าเบี้ยประกันภัยในรูปแบบใหม่

สำหรับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถนำโซลูชันนี้มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วยระบบเตือนการขับรถ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย และอาจนำแนวคิดจากการใช้ข้อมูลการขับขี่นำเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เพื่อทดลองการคิดเบี้ยประกันรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถ เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า Usage-Based Insurance (UBI) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและบริษัทประกันภัย

ลูกค้าทั่วไปที่ติดตั้งกล้อง”ขับดี” นอกจากการขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากระบบแจ้งเตือนต่างๆ ของตัวกล้องติดหน้ารถยนต์แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ “ขับดี” ที่แจ้งผลประเมินการขับขี่

พร้อมคำแนะนำที่จะช่วยให้ผู้ขับได้รับข้อมูลที่นำไปปรับสไตล์การขับรถได้ในครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือแม้หากเกิดอุบัติเหตุ กล้อง “ขับดี” จะสามารถบันทึกภาพการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน

“ขับดี เป็นนวัตกรรมที่บริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยได้ติดต่อขอลงนามเพื่อมอบความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่ลูกค้าในช่วงต้นปี 2562 แล้ว

อย่างไรก็ตาม GIS SOFT ยังคงมีเป้าหมายในการขยายตลาด และแนะนำนวัตกรรมนี้ต่อไป มั่นใจว่า “ขับดี” จะตอบโจทย์ทุกภาคส่วนทั้งการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถนำไปใช้ต่อยอดการรับประกันรูปแบบใหม่ ๆ ได้

อีกทั้ง GIS SOFT วางระบบและ มี Business Model ที่ง่ายและพร้อมให้บริษัทประกันนำไปใช้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่ไม่สูงและเริ่มต้นได้ในเวลาที่รวดเร็ว ในปีหน้าเราหวังจะได้การตอบรับจากตลาด 5-10%” คุณฐปนีกล่าว

ขับดี คือโซลูชันนวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถใช้เทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของ GIS SOFT จากจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพของกล้องมีคุณภาพสูงระดับสากล

และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลTelematics, Big Data Analytics และ Spatial Analytics ที่ครบครัน เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ข้างในและหาสิ่งที่เชื่อมโยงของข้อมูลเหล่านั้นที่เรียกว่า Telematics Insights

เมื่อมีงานวิจัยที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประกันภัยเข้ามาร่วมด้วย ทำให้โซลูชั่นสามารถตอบโจทย์ทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีโดยเทคโนโลยีTelematics เป็นที่รู้จักและใช้งานในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์มาเป็นเวลานาน

แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ตอบโจทย์ของผู้ใช้รถยนต์ แต่ “ขับดี” เลือกใช้กล้องติดหน้ารถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องการมีไว้ประจักษ์พยานในตอนเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว

อีกทั้งการใช้กล้องหน้ารถยนต์ที่แพร่หลายจะทำให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและขับรถดีขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้จุดสำคัญคือการเลือกกล้องที่มีคุณภาพสูง มีระบบการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่

ได้แก่ ADAS และแจ้งเตือนเหตุการณ์ข้างหน้าด้วยการคำนวณระยะทางและความเร็วในการขับรถด้วยระบบ Safety Camera Warnings

โดยจะแจ้งเตือนผู้ขับด้วยเสียงระหว่างการขับรถ, Cruise Control Reminder แจ้งเตือนเมื่อขับเร็วเกินกำหนด, Fatigue Alert แจ้งเตือนให้หยุดพักเมื่อขับรถนานเกิน 2 หรือ 4 ชั่วโมง

นอกจากนี้ VDO ที่ได้ยังมีความคมชัดมาก ความละเอียดระดับ Full HD ที่รับภาพความไวสูงแบบ CMOS จากเลนส์ Sony บันทึกภาพได้ดี

แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแสงน้อยหรือเวลากลางคืนได้คมชัด ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน KUBDEE ที่มีการแชร์ข้อมูลการขับขี่จากผู้ใช้งานให้ระบบประเมินและแจ้งผลพร้อมคะแนนกลับมา