เจนเนอราลี่ ส่งประกันคุ้มครองมะเร็ง อายุ 65 ปีก็ทำได้

‘เจนเนอราลี่’ เปิดตัวประกันชีวิตและโรคมะเร็งคุ้มครองในหนึ่งเดียว Gen Cancer Super Protection จ่ายเมื่อเป็นโรคมะเร็งทุกระยะและเสียชีวิต รวมความคุ้มครองสูงสุด 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือสูงถึง 15 ล้านบาท อายุที่รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 65 ปี แต่คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85 ปี

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เจนเนอราลี่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด customer centric

โดยล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและโรคมะเร็งคุ้มครองในหนึ่งเดียว GenCancerSuperProtection ด้วยคอนเซ็ป “ตรวจเจอ อุ่นใจ จ่ายทุกระยะ คุ้มครองรวมสูงสุด 15 ล้านบาท” โดยอายุที่รับประกัน ตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 65 ปี แต่คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85 ปี วางเป้าหมายรายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี

“แผนประกันชีวิตนี้จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ ทั้งระยะไม่ลุกลาม และระยะลุกลาม หากตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม รับเงินก้อน แล้วยังได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันหลักต่อ

นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาความคุ้มครอง ยังให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกด้านของแผนประกันนี้ โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ด้วยการช่วยลดความเสี่ยงภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก”

สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีให้เลือกทั้งหมด 4 แผน ตั้งแต่ 700,000 – 3,000,000 บาท ซึ่งทุกแผนมาพร้อมกับความคุ้มครองหลักคือคุ้มครองชีวิต 100% บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตในระยะเวลาที่รับประกันภัย (ตลอดอายุสัญญาถึงอายุ 85 ปี)

ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะรวมกันสูงสุด 4 เท่า จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม และสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

รับเงินคืน 100 % เมื่อครบกำหนดสัญญา แม้ไม่เป็นมะเร็งก็ยังได้เงินคืน บริษัทฯ จะคืนเงินเต็มตามจำนวนเงินประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา (ในปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 85 ปี)