‘ดีอี’ เร่งประสาน ฟินแลนด์ สานฝัน 4 โครงการดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลฯ หารือ ทูตฟินแลนด์ ผนึกความร่วมมือขับเคลื่อน 4 โครงการด้านดิจิทัล ทั้งโครงการทดสอบเทคโนโลยี 5จี, สตาร์ทอัพ ฮับ ในพื้นที่อีอีซี, โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ-โครงการ Coding Nation และโครงการความร่วมมือในกรอบอาเซียน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้หารือกับทูต ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูต ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

พร้อมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัทเอกชนด้านดิจิทัลของประเทศฟินแลนด์ โดยเห็นพ้องกันที่จะเร่งขับเคลื่อนโครงการด้านดิจิทัล ได้แก่

1.โครงการทดสอบเทคโนโลยี 5จี และ IoT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่ สมาร์ทซิตี้, อี-เฮลธ์/การแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และสังคมผู้สูงอายุ

ซึ่งในเบื้องต้นจะใช้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเป็นสถานที่ในการทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าว โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

2.โครงการ “สตาร์ทอัพ ฮับ” โดยจะจัดตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มีความเป็นสากลเพื่อสามารถเข้าถึงตลาดโลก รวมถึงการสนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุนและความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในสาขาต่างๆ

3. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและรัฐบาลดิจิทัลของไทย รวมถึงโครงการ Coding Nation ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะเรื่องการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ให้แก่เยาวชนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่สนุกและเข้าใจง่าย และ 4.โครงการความร่วมมือในกรอบอาเซียน

ซึ่งในฐานะที่ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จะผลักดันในเรื่อง สมาร์ทซิตี้, การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity), ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยในเบื้องต้นทีมประเทศฟินแลนด์อยู่ระหว่างการริเริ่มสร้างความร่วมมือในด้าน Cybersecurity กับอาเซียน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านดิจิทัลระหว่างไทยและฟินแลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จับมือกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมของประเทศฟินแลนด์ ลงนามเอ็มโอยูร่วมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 9 สาขาสำคัญ

ที่ผ่านมา ประเทศฟินแลนด์ได้แสดงความสนใจลงทุนในสาขาพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญในการยกระดับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (S-curve)

ขณะที่บริษัท อีริคสัน หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรายใหญ่ของโลก ได้เปิดเผยรายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยระบุว่า เทคโนโลยี 5G จะเป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

และเพิ่มปริมาณอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular IoT) เป็น 3.5 พันล้านชิ้น ภายในปี 2566 นอกจากนี้ยังมองว่า 5G จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ได้เร็วขึ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)