ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

ดีอี ผสานฟินแลนด์ ผลักดันดิจิทัลในอาเซียนอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยกับฟินแลนด์ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และ IoT พร้อมดำเนินโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีให้บุคคลากรในประเทศ รองรับการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัทเอกชนด้านดิจิทัลของฟินแลนด์ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและฟินแลนด์ อาทิ โครงการทดสอบเทคโนโลยี 5G และ IoT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่ Smart city, E-health/Tele-medicine และสังคมผู้สูงอายุ โครงการ Startup Hub โครงการ Coding Nation ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะเรื่อง Coding ให้แก่เยาวชน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่สนุกและเข้าใจง่าย

และโครงการความร่วมมือในกรอบอาเซียน ในฐานะที่ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2562 รวมถึงความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ความกลมกลืน โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย ถือเป็นความคืบหน้าหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านดิจิทัลระหว่างไทยและฟินแลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)